Elektronická dálniční známka 2

Dobrý den pane Kráso. V odpovědi na předchozí otázku o dálničních známkách jste odkázal na informace uvedené na stránkách NRZP v informaci č. 90 z 3.11. 2020. V textu je tam psáno, že pro držitele průkazů ZTP a ZTP/p se pro rok 2021 nic nemění a tedy platí pro příští rok osvobození od dálničního poplatku systémem dosavadním (parkovací průkaz + nutná přítomnost držitele průkazu OZP ve vozidle + provozovatel vozidla osoba blízká). Chci se zeptat, zda je někde taxativně uvedeno, co znamená "jízda v souvislosti s držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/p", nebo je tato okolnost ponechána na zvážení případně kontrolujícího orgánu? Chci se také zeptat, jaké podmínky bude NRZP navrhovat pro režim osvobození od dálničních poplatků při jednáních na rok 2022? Uvažovaný režim pro rok 2021 - jakási "registrace JEDNOHO vozidla" (bližší podmínky nejsou veřejnosti moc známy viz. předchozí dotazy k provozování takového vozidla i bez přítomnosti držitele průkazu OZP!) tedy zřejmě padnul? Budete prosazovat nějakou možnost implementace on-line registrace vozidla přepravujícího osobu s průkazem OZP s možností aktuální okamžité změny registrovaného vozidla třeba pomocí SMS nebo internetu ??? Pro více než jedno vozidlo, které občas přepravuje postiženou osobu ideální a v dnešní on-line době naprostá samozřejmost pro uživatele i provozovatele takových systémů a myslím, že nijak složitá systémově. Pokud mohou být on-line v systému policisté nebo celníci, tak proč nemohou mít přístup do systému i ti osvobození a zvolit si aktuálně vozidlo, kterým potřebují být přepravováni - v reálném čase (odešlu sms s aktuální SPZ a případně kódem osoby s průkazem, dostanu v odpovědi potvrzení zaregistrování a jedu - toto by bylo možné pouze z telefonního čísla , které by bylo registrováno jako číslo oprávněné osoby s průkazem OZP a doloženo kopií Rozhodnutí) ? Jaké podmínky tedy bude NRZP navrhovat a prosazovat? S pozdravem Petr Szalbot
 
Petr Sz

Vážený pane Szalbote,

koronavirus všechno kompliku a zdržuje, takže jednání se SFDI ještě nezačala. Pokud jde o termín, že jízda se koná v souvislosti s držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, není tato věc právně definovaná. Pokud ve vozidle není držitel průkazu, měl by mít řidič potvrzení zdravotnického, nebo sociálního zařízení, že osobu do zařízení vezl, nebo by si měl vyžádat elektronické potvrzení, že pro osobu s průkazem jede. Termín osoba blízká je uveden v § 24 zákona o důchodovém pojištění.

Jak bude vypadat budoucí úprava osvobození od dálničních poplatků nelze předjímat. Na Slovensku mají osvobození na jedno vozidlo. Návrh, který jste popsal není dobrý, protože by docházelo k podvodům. Mohlo by se nahlásit k jakékoliv vozidlo, bez toho aniž by se jízda uskutečnila v souvislosti s OZP.

S pozdravem Václav Krása