dotaz ohledně povolení řízení motorového vozidla

Mám dotaz ohledně mé přítelkyně,které nechce její praktická lékařka povolit další řízení jejího osobního automobilu,který v minulých letech dostala jako kompenzační pomůcku vzhledem k jejím problémům s chůzí pro nemoci kloubů a páteře. Dosud jezdila bez jakýchkoliv nehod hlavně pro svoji dopravu k lékařům,na nákupy a pod.Žije v sociálním ústavu v Novém Bydžově,ale tamní ředitelka doporučila její praktické lékařce nepovolit jí další řízení vozidla - prý byla viděna na kruhovém objezdu u ČKD jak zavinila menší nehodu - střet s jiným vozidlem,bez asistence s policií - což není pravda,protože tudy nejela,vyhýbá se frekventovaným silnicím,jezdí hlavně po silnicích vedlejších a jen v nutnosti své přepravy ze zdravotních důvodů.Potvrzení o způsobilosti k řízení má od odborných lékařů s vyšetřením zraku i sluchu. Mám takový dotaz zda na její občasné jízdy stačí tyto potvrzení od odborných lékařů v případě kontroly policejních orgánů při její bezproblémové jízdě. Ještě dodávám,že uvedené přítelkyni bude v listopadu 84 let. Děkuji vám za případnou souhlasnou odpověď. Jiráková D.
 
Jiráková dana

Dobrý den paní Jiráková,

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Svou odpovědí Vás bohužel asi příliš nepotěším. Příspěvek na zvláštní pomůcku - zakoupení motorového vozidla může dostat i žadatel, který sám vozidlo neřídí. Není tedy podmínkou, aby Vaše přítelkyně vozidlo sama řídila. Podmínku pro přiznání příspěvku splňuje i tím, že je vozidlem pravidelně přepravována a splňuje zdravotní podmínky pro jeho přiznání. V tomto směru jí tedy nehrozí od úřadu práce žádná sankce a vozidlo normálně zůstane v jejím vlastnictví.

Pokud však jde o samo řízení, tak v jejích letech, to znamená v 84 letech věku, je Vaše přítelkyně samozřejmě ze zákona povinna absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, které mají za úkol zjistit její zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla. Tato zdravotní prohlídka je podmínkou k tomu, aby mohla řídit. Za to, že je ze zdravotního hlediska způsobilá řídit, odpovídá její praktická ošetřující lékařka. Ta také zároveň vydává potvrzení o způsobilosti k řízení. Toto potvrzení současně obsahuje lhůtu, do kdy platí. Po této lhůtě je takový řidič povinen opětovně vyšetření absolvovat.

Zmiňujete-li, že dva odborní lékaři, konkrétně oční a ušní lékař, přiznali Vaší přítelkyni způsobilost k řízení motorového vozidla, tak tito ji posuzují pouze z hlediska své odbornosti. Nikoli v širších souvislostech. Znamená to tedy, že vyhovujícím způsobem vidí a slyší.

Zdravotní způsobilost k řízení se však skládá z mnoha dalších zdravotních aspektů. Především jde o psychickou způsobilost, o rychlost reakce, o interní zdraví (především zdravé srdce a cévy), náchylnost k záchvatům jakéhokoliv druhu, apod. Tyto zdravotní problémy samozřejmě logicky Vámi zmínění lékaři specialisté neumí posoudit. O zdravotní způsobilosti z takto komplexního hlediska musí tedy rozhodnout praktický ošetřující lékař, ke kterému se výsledky všech zdravotních vyšetření sbíhají.

Mám-li tedy přímo odpovědět na Vaši otázku, zda přítelkyně může na základě dvou zmíněných odborných vyšetření jezdit i nadále po méně frekventovaných cestách, tak zde bohužel musím odpovědět, že nemůže. Nemá totiž platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. Byla-li by při takovémto řízení kontrolována policejní hlídkou, zcela jistě by dostala pokutu a pravděpodobně by jí byl rovněž zadržen řidičský průkaz.

Tyto sankce by však paradoxně byly ještě tím nejmenším, co by jí hrozilo. Zcela reálně by se totiž mohlo stát, že by zavinila dopravní nehodu a způsobila při ní těžkou újmu na zdraví sobě nebo někomu jinému, nebo dokonce něčí smrt. V tom případě by samozřejmě následovala její trestní odpovědnost se vším, co s tím souvisí.

Nelze totiž argumentovat tím, že bude jezdit pouze po méně frekventovaných silnicích. Takové totiž již v dnešní době prakticky vůbec neexistují. Doprava velmi výrazně zhoustla, aut přibylo a všechny silnice jsou velmi frekventované. Zvláště pak v dnešní době, kdy při četných opravách hlavních tahů velmi často jezdí auta po vedlejších silnicích. Z uvedeného důvodu nelze spoléhat na mírnější podmínky pro řízení. Je tedy naprosto nezbytné, aby byl řidič ze zdravotního hlediska k řízení plně způsobilý.

Je mi líto, že Vám nemohu podat příznivější zprávu.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku