Babůrek

Dobrý den. Manželka je invalidní a má průkaz ztp a parkovací kartu a pohybuje se s pomocí dvou francouzských holí.. Přednaším domem je parkoviště pro 10 vozidel, z toho 0jedno stání pro držitele průkazu ZTP. Toto stání je přiděleno pro občanku ZTP a číslo jejího vozidla. Požádal jsem o zřízení dalšího místa vedle. Při ústním projednání mi bylo sděleno, že to není možné proto, že by ubylo jedno místo pro ostatní vozidla . Přesto se moje žádost dostala k projednání na radě MěNV. Bylo mi sděleno, že rada po projednání mojí žádosti nevyhověla. Důvod proč nebyl uveden. Mám možnost se tomuto rozhodnutí nějak bránit? Vladimír Babůrek, Studénka
 
Vladimír

Vážený pane Babůrku,

rozhodnutí rady obce je v této věci prakticky nepřezkoumatelné. Můžete se odvolat k zastupitelstvu obce, ale rada může určit, že tento bod na jednání nezařadí. Bod by mohl při jednání zastupitelstva obce navrhnout nějaký zastupitel, ale nepředpokládám, že by zastupitelstvo hlasovalo jinak. Doporučuji spíše osobní jednání se starostou. Rozhodnutí rady v této věci nemůže přezkoumat žádný soud, ani žádný státní orgán. Pouze v případě, že byste měl pocit, že se jedná o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, ale to zjevně není.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása