ČR musí udělat vše pro vrácení dětí z Norska.

Po řadu let se v českých zemích traduje, že Norské království je vysoce rozvinutá demokratická země, která díky ropě má jednu z nejvyšších životních úrovní. V souvislosti s kauzou synů paní Michalákové, je dobré dovědět se více o této příkladné zemi, jaký je její systém péče o děti. Péče je už od útlého dětství (3 […]

Nešťastné prezidentovo vyjádření.

Po vyjádření prezidenta k inklusivnímu školství jsem dostal několikrát otázku, co si o tom myslím? Odpovědět lze z několika úhlů pohledu. Především pan prezident vyslovil názor, který je ve školství a také u odborníků na vzdělávání menšinový. Svědčí o tom skutečnost, že přibližně ze 103 tisíc žáků a studentů na všech stupních je asi 70 […]