sKarta jako tunel na příjemce sociálních dávek.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se již několik měsíců intenzivně snaží, aby karty sociálních systémů zůstaly pouze identifikačními průkazy stupně zdravotního postižení. To je průkazkami TP, ZTP a ZTP/P. Odmítá, aby součástí tohoto průkazu (tzv. sKarty) byla také bankovní karta. Tento produkt je dalším a zcela nezakrývaným propojením státní správy a bankovního sektoru. […]