Systémová korupce.

Jedním z hlavních témat současnosti je určitě korupce. Je vnímána především jako selhání politiků či úředníků při nejrůznějších výběrových řízeních. Domnívám se však, že dnes již nejde jenom o vlastní výběrová řízení. Zásadní problém spatřuji v činnosti, kterou jsem si sám pro sebe nazval „systémovou korupcí“. Systémovou korupci spatřuji v projektech, které jsou koncipovány jenom proto, aby určité […]