Chudoba cti netratí….?

V pracovním návrhu ministerstva práce a sociálních věcí k programovému prohlášení vlády, které se zabývá sociální politikou, je navrhován následující bod „U všech druhů sociálních dávek a podpor bude výplata dávek podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde.“  Tvůrci tohoto návrhu přistupují pravděpodobně k občanům, kteří jsou nějak závislí na pomoci společnosti, […]