Na ministerstvu zdravotnictví dále vládne pan Julínek.

Ačkoliv je od skončení mise pana T. Julínka na ministerstvu zdravotnictví druhá ministryně, je jisté, že ve skutečnosti zde nadále ministruje pan T. Julínek. To je zřejmé minimálně z toho, že ani jedna z ministryň se neodvážila změnit management ministerstva. Zatím co u paní D. Filipiové jsem takový scénář očekával, tak u paní D. Juráskové jsem nepříjemně […]