Reforma zdravotnictví, nebo velký tunel ?

České zdravotnictví nepochybně trpí řadou neduhů, které vedou k neefektivnímu využívání finančních prostředků určených na zdravotní péči. Jsou to například: nedostatečná a často též nevhodná či nevhodně uplatněná motivace či forma motivace nízká efektivnost  systému zdravotní péče, neekonomické chování jeho prvků (poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven i pacientů) vyplývající z nedostatečně kvalitního řízení na všech úrovních a […]

Měla by být lékařská péče bezplatná?

Otázka, zda má být lékařská péče bezplatná není příliš přesná a je zavádějící. V médiích, ale i ve veřejnosti se často termín bezplatná péče užívá, ale všichni velmi dobře víme, že bezplatná zdravotní péče neexistuje. Každá lidská činnost je nějakým způsobem zpoplatněna a stejně je tomu i ve zdravotnictví. Správné je hovořit o tom, zda mají […]

Návštěva Vídně

Dne 6. května 2008 jsem společně se svými spolupracovníky navštívil, na pozvání pana Mgr. Herberta Haupta, právního ochránce osob se zdravotním postižením Rakouské republiky, Vídeň. Posláním úřadu pana Mgr. Haupta je zastupování osob se zdravotním postižením při právních sporech např. při špatném poskytování sociálních služeb, diskriminaci v zaměstnání, diskriminaci při studiu apod. Rakouského právního ochránce osob […]

Nehrajme si se smrtí

Téma eutanázie se pravidelně vrací jako téma diskuze, ale i legislativních úprav a je zřejmé, že dříve či později bude předložen ucelený návrh, který pravděpodobně umožní asistovanou smrt. Obecně považuji téma eutanázie za velmi nešťastné a domnívám se, že často je i zneužíváno zastánci tzv. nových moderních proudů ve společnosti. Obecně je vytvářen dojem, že […]