Žádost o radu

Vážený pane Kráso, prosím o radu. Moje zaměstnání je pracovník přímé obslužné péčejiž druhý rok.  Před tím jsem pracovala jako pečovatelka v terénu. V Domově pro seniory,kde jsem pracovala je klientka, která nemá žádné příbuzné je ležící a nejhorší je na tom, že klientka má sníženou schopnost se vyjadřovat -někdy šeptem, proto nikdo jakoby neslyší její přání, že chce domů. Paní je v tomto zařízení asi 7let. Po celou dobu platí nájem bytu ve kterém není schopna žít bez pomoci. Na základě opakovaných vážných prohřešků ze strany DS  v péči, kterou je povina zabezpečit např.ten nejzávažnější-nedostala jídlo,ale je toho více, jsem klientce nabídla možnost, že jsem schopna plně zajistit péči v jejím domově  s čímž souhlasila. Na základě této dohody podepsala generální plnou moc na právní úkony. Následně jsem tuto skutečnost konzultovala s vedením DS , kdy jsem se dozvěděla, že již před časem byl podán návrh na úpravu způsobilosti k právním úkonům  této paní. V okamžiku kdy se vedení dozvědělo o naší dohodě ( mezi mnou a klientkou) se strhla lavina aktivit ze strany DS. Klientka byla následně podrobena psychotestům a po mém nahlédnutí do soudního spisu vyšlo najevo, že došlo přímo k bleskovému zásahu ze strany DS a soudu (zjevně po telefonické dohodě). Klientce byl okamžitě určen opatrovník jako předběžné opatření soudu prozatím nepravomocně. Proti výroku rozhodnutí o přidělení opatrovníka jsem podala odvolání se souhlasem klientky. Ráda bych této paní dopřála klidný život u ní doma, jsem schopna to zajistit. Na  mou výzvu o vydání klíčů k bytu, abych ho mohla připravit k důstojnému bydlení jsem dostala zápornou odpověď. Ze strany DS je absoulutní nezájem. Bez přípravy bydlení nemohu ani s plnou mocí za svou klientku požádat o zrušení hospitalizace. Proto jsem to doposud neudělala, protože v tom vidím možný hazard s jejím zdravím. Tato paní - moje klientka se těší domů, v DS se cítí omezovaná na svých právech a je personálem zjevně zanedbávána, což zjišťuji při svých návštěvách. Je pravdou, že potřebuje zvýšenou péči, nicméně není nesvéprávná a je schopna orientace a logického myšlení a zajímá se o dění kolem sebe. Není vyloženě ležící a s pomocí se může pohybovat na vozíku.  Žádám Vás i jménem mé klientky o radu jak postupovat, aby se paní  mohla vrátit do svého bydliště. Podání  ze strany DS na úpravu způsobilosti bylo podáno v létě 2008 , ověřená plná moc mezi mnou a klientkou podepsána 2.12. 2008 , opatrovník určen po telefonické výzvě ze strany DS ( ověřeno po nahlédnutí do spisu) navíc zpětně 4.12 2008.              
 
Blažena Slova?íková

Vážená paní Slovačíková,

vzhledem k Vaší obtížné sitauci jsem celou věc předal právní poradně NRZP ČR poradkyni paní Mgr. Šťastné ( tel: 266 753 422, e-mail: i.stastna@nrzp.cz ). Prosím, abyste paní Mgr. Šťastnou v nejbližším termínu kontaktovala a domluvila konzultaci, případně telefonicky dohodla další postup.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem.

 

Václav Krása