vratky v týdenním stacionáři

Dobrý den,mám dotaz ohledně vratek v týdenním stacionáři, kde mám svou 12 letou dceru. Při uzavírání smlouvy nám bylo řečeno, že nemáme nárok na vrácení peněz z příspěvku na péči /jeho poměrné části/, když naše dcera bude např. 14 dní nemocná a bude doma, tudíž o ní bude pečovat matka. Dcera by musela údajně marodit alespoň 30 po sobě jdoucích dnů, aby nám byl příspěvek na péči vrácen. Je tento postup zákonný? Děkuji za odpověď.
 
Hana

Vážená paní Hano,

omlouvám se Vám za opožděnou odpověď, potřeboval jsem si některé skutečnosti ověřit. Zákon o sociálních službách neupravuje vracení příspěvku na péči v týdenním či celoročním zařízení, pokud klient je po delší dobu mimo toto zařízení. Obecně lze říci, že úhrady za jakékoli služby určuje občanský zákoník ve kterém je také uvedeno, že pokud služby nejsou poskytovány, nelze za ně žádat úhradu. Z toho lze dovodit, že i v případě sociálních služeb nelze spravedlivě žádat úhradu, pokud služby nebyly poskytnuty. Vracení příspěvku za pobyt mimo zařízení klienta, je nutno uvést do smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Proto Vám doporučuji, abyste se obrátila na vedení týdenního stacionáře a žádala o vyhotovení dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat nárok na vrácení peněz příspěvku na péči, při pobytu Vaší dcery mimo stacionář.

 

S pozdravem.

 

Václav Krása