úhrada za služby v domově pro seniory

Dobrý den, v blízkém městě bude otevřený nový domov pro seniory, zřizovatelem bude obec. Předpokládá se, že měsíční platba za pobyt a stravu zde seniora vyjde  cca na 10.000 Kč. Z minulých odpovědí na dotazy jsem pochopil, že podle  vyhlášky  by ale požadovaná úhrada neměla překročit 9.000,- Kč (max. výše plateb za pobyt/den a stravu/den)? Dále, pokud senior nemá dostatek prostředků na úhradu (nízký starobní důchod), může tedy poskytovatel soc. služeb požadovat podíl na úhradě nákladů.....dle citace: "Podle zákona o sociálních službách mohou poskytovatelé sociálních služeb požadovat podíl na úhradě nákladů také od osob povinných výživou k uživateli služeb (rodiče, děti, manžel, manželka)." Musí si takový požadavek provozovatel domova pro seniory nejprve uvést ve smlouvě, aby mohl doplatky od rodinných příslušníků vymáhat?? Děkuji za odpověď. Zdeněk
 
Zden?k Kub?

Vážený pane Kubů,

poskytovateli služeb náleží příspěvek na péči v plné výši. Klientovi musí zbýt po měsíční úhradě služeb 15% příjmu. Maximální částka za bydlení a stravu denně činí 330,-Kč tj. 9.900,-Kč měsíčně. Pokud příjem klienta nepostačuje na úhradu služeb, může se poskytovatel dohodnout s blízskou osobou klienta ( rodin. příslušníkem ) na doplatku do cílové částky. Tato dohoda je pouze možností, nelze ji blízské osobě uložit jako povinnost a vždy musí být uzavřena písemnou smlouvu.

S pozdravem.

Václav Krása