sociální služby

Dobrý den, co podle vás přinese klientům nový zákona o sociálních službách?
 
Petr Bidlo

Dobrý den pane Bidlo,

děkuji Vám za Váš dotaz.

Zákon o sociálních službách přináší zásadní systémovou změnu v poskytování sociálních služeb. Je to jediná oblast, kde celý systém funguje dosud podle zákonů z dob reálného socialismu. Nový zákon začne platit od 1. ledna 2007. Přináší pro klienta možnost volby poskytovatelé sociální služby. Služby budou poskytovány na základě soukromoprávní smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociálních služeb. Zcela zásadní změna spočívá v tom, že klient dostane určitou finanční hotovost na nákup sociálních služeb a sám bude rozhodovat, kde si služby nakoupí, případně mu může být služba poskytována přímo v rodině. Nový zákon definuje nové druhy služeb (osobní asistence, průvodcovská služba, sociální rehabilitace, krizová centra a další). Zákon současně stanoví kvalifikační předpoklady k poskytování sociálních služeb. Upravuje roli obcí při zajištění sociálních služeb v krizové situaci občana. To znamená, že občan má právo, aby obec mu v kritické situaci smluvně zajistila poskytování sociálních služeb. Nový zákon jasně definuje povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, povinnosti samosprávných orgánů a státu. Občanovi dává možnost rozhodovat svéprávně o sobě, o svých potřebách.

Vážený pane Bidlo, pokud máte hlubší zájem o tuto problematiku, dovoluji si Vás pozvat na seminář k tomuto zákonu, který se bude konat dne 11. října 2006 pravděpodobně v Kongresovém centru na Pankráci, kde představím nový zákon a budu odpovídat na dotazy. Podrobnosti najdete na www.nrzp.cz

Vážený pane Bidlo, přeji Vám pěkný den.

Václav Krása