Smlouva platnost

Dobrý den pane Kráso, chci se zeptat, jak postupovat v případě, že jsme domluvili službu osobní asistence pro klienta - seniora v jeho domácím prostředí, na úkony osobní hygieny a dopomoc při jídle. Již od počátku poskytovatel soc. služby nepodával přiměřené informace klientovi, o kterého se staral. Na svých informačních zdrojích má napsáno "V případě, že zdravotní stav klienta neumožňuje nebo znesnadňuje plné porozumění a pochopení všech souvislostí při předávání informací, je nutné vyhledat a zvolit formu maximální možné přiměřenosti podání informace." Můj dotaz: Byla smlouva vůbec platná? Smlouvu nepodepsal klient, ale rodinný příslušník. Klient podepsal pouze sociální šetření, které probíhalo za účasti rodinných příslušníků, klientovi však soc. pracovnice nic nevysvětlovala, po celou dobu šetření klient ležel v posteli a spal. Po ukončení šetření soc. pracovnice trvala na podpisu, podpis klientovi činil velký problém, ale nakonec nějakou vlnovku hodil. Říkala, že stačí vlnovka, ale musí být od klienta. Službu jsme potřebovali, tak jsme to neřešili a za službu pravidelně platili. Při každém úkonu OS jsem byl přítomný. Z obavy pádu či špatně provedené hygieně jsem je upozorňoval na nedostatky, kterých se dopouštěli při manipulaci s klientem, při jídle, hygieně atd.. Také opomíjeli dodržovat zvýšená hygienická pravidla v době covidu. Nikdy mi OS nic neřekli, nevysvětlili, ani neuklidnili. Myslím si, že mají zachovávat zvyky rodinného prostředí a rodiny. Spolupráce s rodinou úplně vázla. Svému zaměstnavateli však nahlásili problém, asi z loajality k zaměstnavateli, ale už zapomněli být loajální ke klientovi a jeho rodinným příslušníkům. Je to vůbec možné v době covidu, když se má starý člověk chránit, slyší to celý den ze všech informačních zdrojů. Děkuji za informaci Jirka
 
Jirka

Vážený pane Jirko,

pokud není klient zbaven některých práv, tak je smlouva neplatná, pokud jí nepodepsal osobně. Pokud máte stížnost na úroveň poskytované služby, doporučuji Vám, abyste podali stížnost na krajský úřad, odbor sociálních služeb, který službu registruje a může poskytovatele donutit k nápravě.

S pozdravem Václav Krása