Fakultativní služby

Vážený pane Kráso, mám bratra, který je z důvodu nemoci v ÚSP s celoročním pobytem. Jeho opatrovníkem jsem já. Dle nového zákona o sociálních službách s ním byla sepsána nová smlouv, kterou mám pedepsat. Invalidní důchod mu činí 7716,-- Kč, opříspěvek na péči 4000,-- Kč. Při podpisu smlouvy nám byly nabídnuty fakultativní služby. Co mám rozumnět pod pojmem fakultativní služba. Děkuji
 
Iva Boumová

Vážená paní Boumová,
fakultativní služby jsou takové služby, které nejsou povinné ze zákona a zařízení je může či nemusí klientům nabízet. Služby, které provozovatel zařízení s celoročním pobytem musí klientům zajistit, se nazývají službami mandatorními. Seznam těchto služeb najdete v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
S pozdravem Václav Krása