dotaz

Vážený pne Krása, pracuji jako sociální pracovnice v zařízení pro zdravotně postižené občany.Jsou to klienti docházející do chráněných dílen. Můj dotaz zní, zda-li máme právo žádat od klientů potvrzení od lékaře v případě, že jdou v době využívání našich služeb k lékaři.Další můj dotaz je, zda-li můžeme požadovat poplatek od našich klientů, v případě, že se neomluví a nedochází po určitou dobu do našeho zařízení. Ve smlouvě o využívání služeb mají danou nutnost omluvy. Děkuji Vám mnohokrát za odpověď a přeji hezký den. Katka Gápová
 
Kate?ina Gápová

Vážená paní Gápová,

záleží na tom jestli je Vaše dílna současně registrovaná jako terapeutická dílna tzn., jako sociální služba. Pokud je registrovaná jako sociální služba, pak veškeré vztahy mezi klienty a poskytovateli služeb se řídí uzavřenou smlouvou mezi poskytovatelem a klientem nebo jeho zákon. zástupcem. Jestliže klientovi není po delší dobu poskytována sociální služba pak je spravedlivé vracet i část příspěvku na péči, ale vše by mělo být ošetřeno ve smlouvě. Pokud je Vaše chráněná dílna klasická chráněná dílna a pracovníci mají uzavřeny pracovní smlouvy dle zákoníku práce, pak samozřejmě musí tito pracovníci dodržovat zákoník práce a jakoukoli absenci v práci musí nahlásit a odůvodnit.

S pozdravem.

Václav Krása