Slevy na telefon

Dobrý den,čtu vaše stránky a někdo se tu ptal na slevu na telefon.Vy jste napsal,že sleva je vždy stejná.A co se týče nároku to je jak?Má opravdu nárok na slevu i jen ZTP z důvodu jiných než slepota nebo hluchota?Já mám ZTP,jsem tělesně postižená a řekli mi,že bych musela být hluchá nebo slepá,jinak nemám nárok až od ZTP/P.Tak kde je pravda?Alexandra
 
Alexandra

Vážená paní Alexandro,

posílám Vám znění paragrafu, který poskytuje přiznávání slev na telefon u osob se zdravotním postižením, slevu má právo poskytovat pouze Vodafone a O2.

127/2005 Sb.

 

ZÁKON

ze dne 22. února 2005

 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

 

(zákon o elektronických komunikacích)

 

§ 43

 

Zvláštní opatření pro zdravotně postižené osoby

 

            (1) Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. f), je povinen poskytovat zdravotně postiženým osobám přístup k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, včetně přístupu k číslům tísňového volání, k telefonním seznamům, k informační službě o telefonních číslech účastníků a možnost výběru operátora nebo podnikatele poskytujícího veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

 

            (2) Poskytovatel univerzální služby podle odstavce 1 je povinen zdravotně postiženým osobám zejména

 

a) pronajmout nebo prodat, požádají-li o to, jedno speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení přiměřené jejich zdravotnímu postižení za cenu standardního telekomunikačního koncového zařízení,

 

b) zabezpečovat bezbariérový přístup k vybraným veřejným telefonním automatům, jejich dostupnost a zvláštní vybavení. 19)

 

            (3) Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, která jsou uvedena v odstavci 2, pro různé druhy zdravotního postižení stanoví prováděcí právní předpis.

 

            (4) Zdravotně postiženými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

 

b) držitel průkazu ZTP/P,

 

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) 20) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje, nebo

 

d) účastník, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

 

            (5) Vláda stanoví nařízením doklady, kterými fyzická osoba prokazuje poskytovateli univerzální služby zdravotní postižení.

S pozdravem Václav Krása