Ředitel školy nezajistil řádně asistenta pro tělesně postižené dítě od začátku školního roku

Vážený pane Kráso, již jsme Vám psali 2x a vždy jste nám dobře poradil. Tak ted už doufám poslední dotaz. Pracuji ve škole, kam chodí do 5.třídy i můj bývalý chlapec, o kterého jsem se ještě donedávna starala. Tento hoch je od malička tělesně postižený a upoután na vozík. Ale letos mu ředitel školy nezajistil řádně asistenta od měsíce září, ale až od října. Tudíž Vám popíšu jak bylo zacházeno s tímto hochem. První zářijový měsíc mě pan ředitel dovolil být ještě u "mého" chlapce, druhý týden tam poslal družinářky, které ovšem s ním nebyly po celou dobu vyučování, třetí týden, řekl pan ředitel rodičům, aby si sami někoho zajistili do konce září a platili tu osobu ze svých finančních prostředků, čtvrtý týden maminka řekla dost, a byla se svým synem společně s dalšími, dvěma svými malými, nemocnými dětmi ve škole. Obrátili jsme se na zřizovatele školy tj.město a tam nám řekli cituji:"Vždyť můžete být rádi, že je tak pan ředitel vstřícný a dovolí mamince, aby s chlapcem byla ve škole." Ted v blízké době má být svoláno jednání, kam přijede i paní ze speciálně pedagogické poradny. Obrátili jsme se i na ombudsmana. Můžete mi prosím, vy k tomu říci Váš názor? Zda se může takto ředitel školy chovat? Děkuji Ráboňová
 
Radka

Vážená paní Ráboňová,

škola postupuje nejen v rozporu s vyhláškou č. 73/2005, ale i se školským zákonem. Ředitel nemá právo žádat rodiče, aby si platili osobu, která pracuje ve škole. To je porušení zákoníku práce a dalších zákonů. Vůbec nechaápu, jak město jako zřizovatel školy s takovouto praxí může souhlasit. Nejlépe by bylo, kdybyste mi na můj email v.krasa@nrzp.cz napsal podrobnosti, jméno ředitele, město, případně starostu města, školu. případně o jakého žáka jde.

Nyní Vám doporučuji, aby rodiče chlapce podali stížnost na KÚ, odbor školství. jsem ochoten napsat vedení školy a města, že tato praxe je nepřípustná.

S pozdravem Václav Krása