Náplň práce asistenta pedagoga

Dobrý večer, s velkým zájmem jsem si přečetla všechny příspěvky týkající se pedagogických a osobních asistentů. Není to jednoduché. Sama učím v integrované speciální třídě, mám tam 6 dětí, z toho 2 (výhledově 3) s těžkým až hlubokým mentálním postižením (nemluvící, nepohyblivé, zcela nesamostatné, s plenami...). Mám k dispozici jednu asistentku pedagoga. Nejsem si však jistá, co všechno spadá pod její povinnosti. Píšete, že AP by měl dětem kromě výuky pomáhat i se sebeobsluhou a hygienou, svačinami apod., že osobní asistenti do škol nepatří. Je však nějaká hranice? Je totiž rozdíl někoho jen doprovodit na WC, nebo mu nakrájet jablko, podat pomůcku atd., a tím, že ho musíte sundavat z vozíčku, dávat na vozíček, přenášet, krmit či dokonce několikrát denně přebalovat. Má asistent pedagoga opravdu za povinnost se sám starat i o žáky takto náročné na péči? To snad ani není v lidských silách, natož v silách jedné drobné ženy, byť se jí snažím co nejvíce pomáhat... Civilkáři vážně chybí! Začínáme proto i my uvažovat o potřebě osobního asistenta (na kterého by se složili rodiče těchto těžce postižených žáků) právě na tyto úkony sebeobsluhy a hygieny, které jsou tím, jak děti rostou a sílí, stále náročnější. Dalšího asistenta pedagoga do třídy nedostaneme, to už jsme zkoušeli několikrát, je to marné, peníze prostě nejsou, jeden asistent musí zvládnout až 3 žáky a nikoho nezajímá, jak moc jsou postižení. Prostě nám ty peníze nedají. Jsme poměrně malá škola s málo žáky, rozpočet napjatý k prasknutí. Má asistentka nemá ani celý pracovní úvazek, měla půl, letos jsme si horko těžko vybojovali třičtvrtě, ovšem naštěstí má k těmto dětem velmi kladný vztah a ráda jim pomáhá, že otázku peněz neřeší, jinak bychom o ni už dávno přišli. Děkuji a přeji mnoho sil a zdaru. :-)
 
Anežka

Vážená paní Anežko,

domnívám se, že na problém, který popisujete, je potřeba se podívat nejprve optikou základních práv. Základní školství je pro rodiny v zásadě bezplatné, i když vím, že rodiny musí kupovat pomůcky, přispívají na rodičovské sdužení a akce a podobně. Vzdělávání jako takové je sklutečně zdarma. Z tohoto pohledu je potřeba se dívat i na problematiku vzdělávání dětí se ZP. Škola by měla zajistit bezplatně vzdělávání, a to i s tím, že někteří žáci se ZP potřebují při pobytu ve škole různé služby. Zajištění těchto služeb je součástí vzdělávání, a tudíž by mělo být hrazeno školou - zřizovatelem školy. Konkrétní případ, který popisujete by měl býtř správně řešen tak, že ve Vaší třídě by měli být minimálně dva pedagogičtí asistenti, na 6 žáků v speciální škole je jeden asistent pedagoga málo.

Proč jsem proti tomu, aby se rodiče skládali na osobního asistenta? Výše příspěvku na péči je zpravidla tak nízká, že je pravděpodobné, že když se dva rodiče budou skládat na jednoho asistenta pedagoga, tak vyčerpají nejen příspěvek na péči žáka, ale budou muset ještě přidat ze svých prostředků, které mají na obživu rodiny. Samozřejmě, že pro některou rodinu to nebude problém. Pro sociálně slabou rodinu to problém bude. Tyto rodiny budou řešit situaci tak, že dítě nebude pravidelně docházet do školy. Budou si vymýšlet všechny možné nemoci a podobně. Vím, že tento problém nelůzen řešit z vašeho místa, že Vy řešíte aktuální potřebu ve Vaší škole a třídě, ale systémově to vidím tak, že je potřeba zajistit dostatek pedagogických asistentů tak, aby rodina se zdravotně postiženým dítětem nebyla více finančně postižena vzděláváním svého dítěte než ostatní rodiny. To je podle mě principiálně správný postoj a je na nás, abychom ho prosadili ve společnosti. Velmi si vážím práce učitelů i asistentů pedagogů, kteří se věnují dětem, například s hlubokým mentáním postižením. Je to práce nelehká. proto se snažím zajistit, aby těchto pracovníků mohlo být ve školách více. na druhé straně chápu Váš postoj a vím, že se snažíte řešit situaci, kterou právfě prožíváte ve Vaší škole. Přesto jsem připraven Vám pomoci v tom, aby úvazek osobního pedagoga ve Vaší třídě byl zvýšen. osobně jsem přesvědčen, že pedagog asistent nemůže zvládnout více než 3 žáky.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.