dotaz k osobní asistenci vnuka

Vážený p e Kráso, máme vnuka s diagnostikovaným aspergerovým syndromem. Vnuk má od září nastoupit do 1. třídy. Dcera požádala o osobního asistenta, ale údajně není jisté, že zbydou v rozpočtu finanční prostedky a bude vnukovi přidělen. Prosím jaké jsou možnosti pro podporu osobního asistena pro takto postižené dítě. Může případně plnit funkci osobního asistenta vnukovi rodinný příslušník. Moc děkuji za Váš čas, který nám poskytujete.   S přátelským pozdravem z Mostu   Dagmar Iserová
 
Dagmar Iserová

Vážená paní Iserová,

především, ve škole není osobní asistent, ale asistent pedagoga. Pokud Vám jeho potřebu doporučilo SPC, kde byl chlapec pravděpodobně na vyšetření, potom je povinností školy, aby asistenta pedagoga zajistila. Doporučuji Vám, abyste se obrátila na zřizovatele školy a požadovala jej. Pokud neuspějete, je třeba se obrátit na krajský úřad - odbor vzdělávání. Rodinný příslušník by mohl vykonávat asistenta pedagoga jedíně tehdy, pokud by byl zaměstnancem školy a měl příslušné VŠ vzdělání.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, 

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.