asistence v ZŠ

Vážený pane magistře, při pročítání dotazů jsem si nemohla nevšimnout, že jste na téma Asistent pedagoga odpovídal již nesčetněkrát, a tak se omlouvám,že Vás budu zatěžovat i svým dotazem. Dcera nastupuje letos v září s IP do běžné ZŠ v naší obci. Je důležité říci, že dcera je mentálně na spodní hranici normy, avšak s těžkou vadou řeči-při normálním porozumění, dále je dysgrafik a s největší pravděpodobností ji neminou ani další známá "dys". Ve třídě bude 14 žáků, z toho jedna je má dcera a pak ještě holčička s normální inteligencí, ale pohybovým handicapem (špatně chodící). Škola žádala na obě dívky asistenta, který jim byl schválen, jenže...po telefonické domluvě s pí.ředitelkou a mém dotazu na délku úvazku hrazenou KÚ mi bylo řečeno, že úvazky už se nedávají a že nám brzy sdělí, kolik budeme doplácet z "vlastní kapsy". Podle Vašich odpovědí na jiné dotazy vím, že se s tímto neztotožňujete, ale podle mého obrana není žádná. Pochopitelně, že to jako rodiče učiníme, jsou to naše děti...mám obavy, aby se poté nemstili negativním chováním k dceři. Pak ještě jeden dotaz. Za jakých podmínek má dcera nárok na školní družinu? Momentálně chodí do běžné MŠ bez integrace. Po sociální stránce je v pořádku, o základní věci si řekne-srozumitelně, je divočejší, ale učitelky ve školce s ní problémy nemají a pí. ředitelka ze ZŠ mi řekla, že má družinářka na starost 30 dětí a že mi těžko Elišku vezme. Mám nedokončené VŠ vzdělání, kvůli různým, dobrovolným terapiím s dcerou jsem skončila na 1/2 úvazku jako uklizečka a i o to bych teď přišla? Není nějaký zákon, který umožňuje návštěvu družiny pro všechny? Podle mého,jsou ředitelka s asistentkou kamarádky a pro to, aby se asistentce zvedl plat-to bychom musely hradit MY, tak prostě řekne, že do družiny bez asistence nemůžeme. Jak se bránit? Jsem na 100% přesvědčena, že dcera družinu normálně zvládne sama. Děkuji za odpověď na mou Vyčerpávající:-) otázku. S úctou Krupičková
 
Krupi?ková Kate?ina

Vážená paní Krupičková,

školský zákon vůbec neumožňuje škole žádat doplatek od rodičů za poskytování asistenta pedagoga. Školy to v zásadě řeší tak, že jim rodiče dávají dar. Je to však porušení zákona. Vaše dcera má nárok na zajištění pomoci asistenta pedfagoga podle doporučení speciálního pedagogického centra. Vím, že finanční problém je na většině škol. Již jsme několikrát jednali na MŠMT o této věci, ale situace se nelepší. Doporučuji Vám přesvědčit zřizovatele školy, aby se obrátil na KÚ s poskytnutím dotace na potřebný počet asistenta pedagoga pro Vaší dceru. Jiná možnost řešení prakticky není.

Pokud jde o družinu, je situace poněkud horší. Družina již není vzdělávání, a tudíž nevzniká nárok na asistenta pedagoga. Doporučuji se pokusit vedení školy, aby Vaše dcera mohla navštěvovat družinu alespoň na zkušební dobu. Pokud by vše probíhalo dobře, tak pro školu by to neměl být problém. Na pobyt dítěte v družině přispíváte, takže tady by možná byla i cesta zvýšeného příspěvku.

S pozdravem Václav Krása