ZTP

Děkují za odpověď. Žádost jsem podával a i odvolání, oboje mně bylo zamítnuto. Co dělat dál v tomto případě?
 
Michal Sivak

Vážený pane Sivaku,

doporučuji Vám, abyste asi za šest měsíců podal novu žádost o průkaz ZTP, protože došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Bylo by dobré mít lékařskou zprávu, která by zhoršení zdravotního stavu mohla dokumentovat.

S pozdravem Václav Krása