zdravotní posudek při ID - vysvětlení pojmu

Dobrý den. Je nějaký rozdíl v posudku o invaliditě v termínu - KLP nestanovena pro chronicitu stavu a platnost posudku trvale (zdravotní stav nelze léčbou zásadně ovlivnit, kontrola se jeví jako bezdůvodná)? Kolega mi sdělil, že je tato terminologie shodná a nemá na nic vliv. Podle mého názoru je však v odůvodnění značný rozdíl. Podle mého názoru může jedince při termínu KLP nestanovena pro chronicitu stavu posudkový lékař kdykoliv předvolat. Jak je to tedy správně? Kdo má pravdu? Děkuji
 
Franta

Vážený pane Franto,

KLP znamená kontrola lékařského posudku a Vám již nebyla stanovena. To znamená, že by Vás posudková služba neměla předvolávat k dalšímu posuzování zdravotního stavu. Samozřejmě, že lékařská posudková služba může kdykoliv provést kontrolu zdravotního stavu, a to i ve Vašem případě, pokud by se OSSZ dozvěděla některé skutečnosti, které by jí přiměly k takovému postupu. Je to však zcela vyjíměčné. Jinak běžně dochází ke kontrolám zdravotního stavu, pokud není v rozhodnutí poznámka, že další kontrola nebyla stanovena, nebo že stav je setrvalý a nemůže dojít ke zlepšení, tak jako ve Vašem případě.

S pozdravem Václav Krása