Vzor žaloby

Ešte doplňujúce otázka k predchádzajúcemu,prečo Żaloba proti MPSVR ČR,nie proti ČSSZ,tá vydala rozhodnutie?
 
Marta

Vážená paní Marto,

ČSSZ zřizuje MPSV ČR a tak žaloba musí být proti MPSV ČR.

S pozdravem Václav Krása