Starobní důchod po invalidním

Dobrý den pane Krása, chci se zeptat jak to bude s výpočtem starobního důchodu. Jsem od 2.stupně a pracují jen občas, když seženu lehkou práci z domova. Vím, že do současné doby se používají pro výpočet starobního důchodu 2 varianty, 1. kde se zohlední výdělky všech odpracovaných let a 2. kde se ponechá vyměřovací základ z let před invaliditou. Plánuji se i v tomto ohledu změny? Děkuji za odpověď Dana.
 
Dana Svobodová

Vážená paní Svobodová,

obávám se, že se velmi mýlíte, protože starobní důchod se Vám může stanovit pouze za celoživotní ekonomické aktivity. Vypočítává se z průměru Vašich příjmů. Co je však důležité, že musíte splnit povinné sociální pojištění to je 35 let pojištění. A Vy sama píšete, že pracujete jenom občas. Pokud však pobíráte invalidní důchod 2. stupně, tak jste povinna odvádět sociální pojištění za každý měsíc, takže hrozí vážné nebezpečí, že nebudete splňovat počet odpracovaných let a dobu sociálního pojištění. Prosím, abyste se na to zeptala na Okresní správě sociálního zabezpečení.

S pozdravem Václav Krása.