přechod z ID na starobní

Dobrý den. Prosím o sdělení, jak je pamatováno na případy, kdy občan splní věkovou podmínku pro odchod do starobního důchodu, ale k zároveň k tomuto datu nesplní podmínku odpracovaných let? Je nám známo, že se v tomto případě posouvá věková hranice pro skutečný nástup do tohoto důchodu, ale jak to bude v tomto případě s přiznaným invalidním důchodem 1. stupně? Bude i nadále proplácen nebo se výplata tohoto důchodu zastaví dosažením věkové hranice pro odchod do starobního důchodu bez ohledu na posunutý skutečný nástup? A jak by to bylo, kdyby byl přiznán invalidní důchod 3. stupně? Je zde nějaká změna (v současné době probíhá řízení ve změně zvýšení ID)? Na OSSZ začala příslušná pracovnice pouze blekotat a nebyla schopna odpovědět. Zřejmě je konec období, kdy tyto pracovnice ještě něco znaly. Děkuji za odpověď.
 
Dominik