Invalidní důchod

Dobrý den vážený pane předsedo, v roce 2010 mi byl přiznán ID 1. stupně pro psychickou poruchu. Důchod je velmi nízký, nedosahuje ani sedm tisíc. Od roku 2010, kdy mi byl ID přiznán jsem odpracoval dalších deset let. Snažím se navýšit přiznaný důchod, lze požádat o přepočet ID ? Nebo mám usilovat o zvýšení stupně ID ? Tím se zvýší i jeho dosavadní výše. Lze výše uvedené záležitosti řešit datovou schránkou, nebo je nutná návštěva OSSZ ? Na webu MPSV jsem nalezl formulář pro přepočet invalidního důchodu, k čemu tento formulář slouží ? Děkuji vám. S pozdravem Radim Huczala.
 
Radim Huczala

Vážený pane Huczalo,

invalidní důchod, ani žádný jiný důchod nelze přepočítat z důvodu pracovní aktivity a vyšších příjmů. Lze jej přepočítat pouze v případě nezapočítání některých příjmů při výpočtu původního důchodu. Můžete požádat o vyšší stupeň ID. Jiná cesta není. Přepočet důchodu se dělá, pokud se invalidní důchod mění na starobní důchod. Žádost o změnu můžete poslat datovou schránkou.

 S pozdravem Václav Krása