Evropský průkaz zdravotně postiženého

Dobrý den pane Kráso, dotaz ohledně evropského průkazu zřejmě nebyl dostatečný. Jedná se o to, že na internetu se o tom píše zde: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=cs. ČR zřejmě není v pilotním projektu od r. 2016. Je to už dosti dlouho, takže jestli vůbec je projekt probíhající, nevím. Jedná se o to, že CZ průkaz ZTP je jen v češtině, takže ten, kdo neumí česky, nemusí ani tušit o co jde. Pokud např. se v Itálii vybírá turistická daň v některých ubytovacích objektech, tak podle jejich předpisů se tato daň nevybírá za osoby zdravotně postižené a jejich průvodce, podobně jako v CZ. Otázkou je, jak správně v zahraničí prokazovat zdravotně postiženou osobu. Pokud se turistická daň vybírá od zahraničních osob, tak by se rovněž neměla vybírat od osob zdravotně hedikepovaných. A i k tomu by měl evropský průkaz sloužit. A jelikož "parkovací průkaz" je platný v zemích EU - není vázán na vozidlo, ale na osobu, tak musí být tuzemský průkaz ZTP uznáván i v jiných státech EU? Takže tuzemský průkaz ZTP musí být uznán i pro osvobození od turistické daně v Itálii? Děkuji
 
Tomášková

Vážená paní Tomášková,

 uvedl jsem všechny informace. které mám. Jakýsi projekt v roce 2016 byl, Česká republika se do něj nezapojila, ale skončilo to vlastně tím, že byl schválen parkovací průkaz, ke kterému se nepřipojily všechny evropské země. Dnes je to tak, že například náš parkovací průkaz je v některých zemích uznáván, ale pouze k parkování. Píšete o případu v Itálii, ale to je jejich vnitřní cenová úprava ve prospěch osob se zdravotním postižením. Já jsem Vám již napsal, že každá země má svůj systém a žádný společný systém neexistuje, prosím věřte mi.

S pozdravem Václav Krása.