Příspěvek na rekonstrukci koupelny.

Vážený pane Kráso, chtěl bych se zeptat zdali mohu opakovaně požádat o příspěvek na rekonstrukci koupelny. S bývalou manželkou / nyní jsme rozvedeni /, na adrese, kde jsme spolu sdíleli společnou domácnost jsme požádali o příspěvek na rekonstrukci koupelny , který nám byl přiznán a vyplacen. Koupelna byla zrekonstruována. Protože po krátké době po rekonstrukci se moje již bývalá manželka  odstěhovala pryč, nemohl jsem ze zdravotních důvodů zůstat sám doma, kdy potřebuji pomoc další osoby / mám progresivní formu RS /, vzala si mne do péče moje matka na její adresu. Bývalá manželka se vrátila po dvou letech zpět na adresu trvalého bydliště, kde jsme společně bydleli. Požádal jsem ÚP o vyčíslení přeplatku na vrácení příspěvku na zvláštní pomůcku, abych mohl tuto částku vrátit  a mohl tak požádat o příspěvek na rekonstrukci koupelny na adrese mého nyní již trvalého bydliště u mojí matky. Požádal jsem svoji bývalou manželku, aby mi vrátila vyčíslený přeplatek / mimo jiné jako porozvodové vyrovnání/. Bývalá manželka zatím nic takového neučinila. Já bohužel nejsem schopen přeplatek sám vrátit, i moje matka je ve starobním důchodu a již jednou na svoje náklady nechala novou koupelnu na své adrese pro mne upravit . Jak prosím v tomto případě postupovat ? Úprava / rekonstrukce / koupelny na mojí nynější adrese je nutná. Rozměr koupelny nyní je 180 x 200 cm a opravdu potřebuje rozšíření. Děkuji předem za odpověď    
 
Vladislav

Vážený pane Vladislave,

příspěvek je sice možné přiznat opakovaně, protože žádný zákon nestanoví, že by to bylo možné. Je však nutné buď prokázat, že budou provedeny jiné úpravy, nebo je nezbytné vrátit část poskytnutého příspěvku. Můžete tuto věc požadovat v rámci rozvodového řízení. Soud by měl k této okolnosti přihlédnout, protože Vaše bývala manželka úpravy koupelny nepotřebuje. Jiná možnost asi není.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása