Příspěvek na automobil

Dobrý den Chtěl jsem se zeptat. Mám už 20 let invalidní důchod 3 stupně. Žádal jsem o příspěvek na zakoupení nového vozu. Byl mi zamítnut, tak jsem se odvolal, a to samé. S tím že jse prý můj zdravotní stav zlepšil. No říkám že jsem to nepoznal. Ale je zvláštní že jsem ho dvakrát bez problémů dostal. Tak právě nevím mám s tim něco ještě dělat. Moc děkuji za odpověď.
 
Pavel Pšenička

Vážený pane Pšeničko,

došlo částečně ke změně právních předpisů, ale přesto se domnívám, že ta situace není tak rozdílná, abyste nedostal příspěvek, pokud Vám již byl 2x přiznán. Nevím jaké máte postižení, ale došlo k určitému zpřísnění metodiky Úřadu práce a MPSV ČR pro přiznání příspěvků, a to především tím směrem, že se vyžaduje, aby dolní končetiny byly natolik postižené, že neumožňují prakticky chůzi. Může to být také nadkolenní amputace jedné končetiny. Tudíž Vám doporučuji, abyste podal odvolání, které musíte podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti. Stačí když napíšete, že podáváte námitku proti rozhodnutí, protože posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu. Přiložte prosím kopii zamítavého rozhodnutí a odvolání pošlete prostřednictvím OSSZ, která vydala zamítavé stanovisko, ale adresujte na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5.

S pozdravem Václav Krása