Dotaz na změnu příspěvku na zvláštní pomůcku (vozidlo)

Dobrý den, v jednom příspěvku píšete, že od 1.4.2020 má dojít k rozšíření diagnóz pro přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla. Jaké to tedy budou diagnózy? Děkuji za odpověď.
 
Z. Podkovar

Vážený pane Podkovare,

jedná se o následující zdravotní stavy.

4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:
 
a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
 
b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
 
c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
 
d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
 
e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
 
f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
 
g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,
 
h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
 
i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
 
j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max <= 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
 
k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
 
l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).
    5. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:
 
a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m),
 
b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

S pozdravem Václav Krása