Dotaz na příspěvek na zvláštní pomůcku

Dobrý den p. Krása Obracím se na Vás s dotazem jak dále pokračovat. Starám se o bratra, který má: Stav po recid.mozkových ischemiích, s těžkou expresivní fatickou poruchou, lehkou centrální parézou v pravo NVII a spastickou kvadruparézou více vyjádřenou na LHK a PDK. V mms testu dosaženo 9 bodů z 21, což odpovídá pokročilé demenci a to již od roku 2015. Podali jsme žádost o ZTP průkaz, příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, příspěvek na úpravu koupelny a příspěvek na automobil. Vše je již více jak rok, příspěvek na péči získal II. Stupeň, ZTP na jeden rok, taktéž přiznání příspěvku na mobilitu.  Ostaní žádosti nám byly zamítnuty. Odvolání od MPSV na příspěvek na péči nám nyní přišel na IV. stupeň, trvalé rozhodnutí, nezvládá 10 z 10 úkonů, jedno z odůvodnění pravostranná hemiparéza s výraznou pravostrannou ataxii a spasticitou oboustranně. Odvolání proti příspěvku na zvláštní pomůcku nám MPSV zamítlo, že se nejedná o těžké postižení nosného aparátu, přitom v odůvodnění přiznání příspěvku na péči je že se jedná o osobu, která nezvládá mobilitu ( neschopen chůze 200m v nerovném terénu, používat bariérové dopravní prostředky). ZTP průkaz nám byl nyní přiznán na trvalo, stejně tak příspěvek na mobilitu. Dotaz tedy zní, zda máme podat správní žalobu k soudu a nebo opět zažádat o příspěvek na  zvláštní pomůcku. Bratr do veřejného dopravního prostředku nevyleze a i s mou pomocí je to hodně náročné. Demence se zhoršuje a do vany a z vany jej musím „tahat“. Je zvláštní, že průkaz ZTP získal již na trvalo, kde je jasně v odůvodnění napsáno, že se jedná o osobu s těžkým postižením dvou končetin, taktéž příspěvek na mobilitu, ale ostatní (přestavba koupelny a vozidlo) bylo zamítnuto. Předem moc děkuji za odpověď Petružálková
 
Dita Petružálková

Vážená paní Petružálková,

souhlasím s Vámi, že odmítnutí ve věci příspěvku na zvláštní pomůcku nedává, v kontextu ostatních rozhodnutí, žádnou logiku. Samozřejmě, že můžete podat správní žalobu, ale obávám se, že je to strašně zdlouhavá záležitost. Doporučuji spíše, abyste podali novou žádost a důvodnili ji předchozími rozhodnutími.

S pozdravem Václav Krása