proplácení jízdného

Dobrý den přeji,mám přiznanou nemoc z povolání,jezdím na rehabilitace na doporučení lékaře.Mám rehabilitaci na obě ruky,nemoc mi byla přiznána jen na jednu ruku.Pojišťovna mi doplácela vždy celé jízdné a laser,ale dnes mi proplácí jen polovinu.I tak se musím na rehabilitace nějak dopravit.Vůbec nerozumím jednání pojišťovny.Děkuji,pokud mi na můj dotaz můžete odpovědět.
 
Milan

Dobrý den pane Milane,

pan předseda Mgr. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz. Musím bohužel konstatovat, že je formulován značně nepřesně a neúplně. Nedá se z něj dobře posoudit, proč pojišťovna svoji úhradu cestovného Vám na rehabilitaci snížila. Dá se pouze předpokládat, že to nemá souvislost s tím, že Vám byla přiznána nemoc z povolání pouze na jednu ruku. Vy podle Vašeho sdělení druhou ruku rehabilitujete preventivně rovněž.

Mám-li se Vám vyjádřit přesně, proč se tak stalo, zda se tak stalo v souladu se zákonem, nebo nikoliv a na co máte nárok, potřebuji znát další podrobnosti Vašeho cestování na rehabilitaci. Předně potřebuji vědět, jakým způsobem se na rehabilitaci dopravujete a jak  Vám náklady na dopravu zdravotní pojišťovna proplácí. Jde o to, zda se dopravujete sanitou, vlastním automobilem, jinak smluvenu dopravou nebo hromadným dopravním prostředkem. Neméně potřebnou informací je, zda jste, s ohledem na zdravotní stav vašich rukou, schopen se samostatně dopravovat hromadnou dopravou, nebo automobilem. Další důležitou informací je, jak daleko se na rehabilitaci dopravujete z místa Vašeho bydliště. Ve spojení s tím je zároveň důležitá i informace, jak jste si místo Vaší rehabilitace zvolil a zda stejnou rehabilitaci poskytuje i nějaké jiné rehabilitační pracoviště, které se nachází blíže Vašemu bydlišti.

Současně potřebuji znát i informaci, zda jste obdržel od Vaší zdravotní pojišťovny nějaké vyrozumění o tom, proč Vám byla úhrada cestovného snížena. Pokud ano, tak mě zajímá zdůvodnění pojišťovny, proč se tak stalo.

Do chvíle, než obdržím tyto doplňující informace, Vám bohužel nedokážu na Váš dotaz seriózně odpovědět. Jakákoliv odpověď bez znalosti zmíněných, bližších podrobností by z mé strany byla pouze více, či méně pravděpodobnou domněnkou.

Děkuji za pochopení.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku