Platnost nového občanského zákoníku by měla být odložena!

Od prvního ledna má vstoupit v platnost nový občanský zákoník, jehož 3040 paragrafů má významně změnit řadu právních vztahů. Myslím si, že většina občanů si ani neuvědomuje, že tento zákon se přímo dotkne každého z nás. Zahrnuje majetkové, rodinné, občanské, obchodní a sdružovací právo.

Senát nyní projednává další soubor doprovodných zákonů k občanskému zákoníku a zdá se, že soubor zákonů vrátí Poslanecké sněmovně. Protože ta se však již naštěstí rozpustila, spadnou doprovodné zákony tzv. „pod stůl“. Doprovodné zákony spadnou „pod stůl“ proto, že panu Kalouskovi se opět podařilo, tak jako mnohokrát, vpašovat do daňového zákona výhodu, tentokrát pro investiční fondy. Kdyby jeho návrh prošel, stala by se naše země pravděpodobně daňovým rájem pro tyto fondy. Je až neuvěřitelné, jak systematicky se snaží pan Kalousek vynacházet další a další oblasti, jak zvýhodnit své přátele z vysokého byznysu. Přesto já jsem rád, že pan Kalousek opět prokázal svojí legislativní invenci, protože tím se otevírá šance, že občanský zákoník by přeci jen nemusel příští rok vstoupit v platnost.

Záleží teď na vládě, co učiní.  Řada politiků považuje za nezbytné, aby vláda připravila zákonné opatření Senátu, které odstraní „Kalouskův přílepek“, protože je nezbytné, aby nový občanský zákoník od nového roku platil. Jakoby si nikdo z nich neuvědomoval, v jaké jsme chaotické situaci. V naší zemi nefunguje většina úřadů od Úřadů práce, po registry vozidel až po soudy, kde vyřízení jednoho případu trvá dlouhé měsíce. Nemáme přijatý zákon o úřednících, chybí nám etika chování všech veřejných institucí a obecně panuje obrovská nedůvěra občanů vůči všem institucím. Je třeba připomenout, že země bude krátce po volbách, s vidinou rozpočtového provizoria a do toho přijde zásadní změna občanského zákoníku, který byl pojat příliš velikášsky a zahrnuje i oblasti, které nemusel mít.

Velkým problémem nového občanského zákoníku je, že jej doprovázejí desítky dalších, zcela nových zákonů. Tím se tato legislativa stává pro občany zcela nepřehledná, a pravděpodobně nejen pro občany. Občanský zákoník nastoluje úplně nové právní vztahy, které nejsou nyní uplatňovány (např. pacht). Úplnou perličkou jsou některé názvy, pod kterými si asi většina z nás nedokáže nic představit (např. výprosa).

Je až absurdní jak bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil infantilně brečí, že nový občanský zákoník je jeho dítě a tudíž všichni musí udělat vše proto, aby byl účinný. Je třeba připomenout, že v době, kdy byl předsedou Legislativní rady vlády Cyril Svoboda, poradní sbor mu doporučil, aby návrh zákona nebyl předložen vládě k projednání, protože je nesrozumitelný. Ministr Pospíšil si jej však, prostřednictvím koalice prosadil. Chce po sobě zanechat nějaký viditelný čin, protože občanský zákoník je základní normou v každé zemi a zpravidla se přijímá na dlouhá desetiletí. Prosadil jej, aniž by si přiznal, jakoukoliv pochybnost o svém konání. Obdobně dnes postupuje nová ministryně spravedlnosti a řada jiných politiků. Chtějí si na prsa připnout zásluhy za přijetí nového občanského zákoníku, aby v jejich nekrolozích, až odejdou z tohoto světa, byla tato věc zmíněna.

Pořád doufám, že se někdo z odpovědných probere a uvědomí si, že zvyšovat chaos je to poslední co potřebujeme. Vážený pane premiére Jiří Rusnoku, naše společnost se určitě nezhroutí, když nebudete konat a nový občanský zákoník nebude od nového roku platit!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *