Konec právního státu!

Přibližně před měsícem konstatoval Úřad pro ochranu osobních údajů, že předávání osobních údajů České spořitelně a. s., v rámci realizace projektu Karty sociálních systémů, není v souladu se zákonem.

 

Od té doby se vůbec nic nestalo. Překvapuje mě skutečnost, že Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny se vůbec nezabývá současnou situací sKarty. Situace je ještě horší. V úterý 12. 2. 2013 Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení Senátní návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zavedením Karty sociálních systémů, tisk 838. Zákon omezoval sKarty pouze pro osoby v hmotné nouzi. Koalice však zákon hned zamítla.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů jednoznačně konstatoval, že předávání osobních údajů České spořitelně, za účelem zřízení sKarty, je protizákonné a uložil lhůtu na nápravu. Z toho jednoznačně vyplývá, že vydávání Karty sociálních systémů mělo být pozastaveno do případné legislativní úpravy, nebo do rozhodnutí o zrušení tohoto produktu. Vydáváním sKaret se Úřad práce ČR vědomě dopouští trestného činu. Je zarážející, že se zákonodárci tímto problémem vůbec nezabývají.

 

Situace se naopak ještě zhoršuje. Je vytvářen neustálý tlak na občany, aby si přebírali sKarty. Dokonce to došlo tak daleko, že i při ukradení průkazů ZTP nebo ZTP/P, jejich ztrátě či znehodnocení, není občanovi vydán náhradní doklad, ale jsou nuceni absolvovat nové posouzení zdravotního stavu. Po dobu tohoto posuzování (6-8 měsíců) jsou tito lidé bez nároku na dávku či další benefity přináležející k těmto průkazům.

 

Je to skandální situace, když člověk, kterému někdo ukradne doklad, přijde o práva získaná zákonným způsobem. Lze to přirovnat k situaci, kdy při ztrátě řidičského průkazu by občan musel absolvovat nový řidičský kurz v autoškole. Mám několik dopisů, kdy občané mi sdělují dramatické situace, jak je s nimi zacházeno. Mají doklad od policie, že jim byl průkaz ukraden a přesto jim získaná práva nejsou uznána a jsou nuceni podrobit se novému posouzení zdravotního stavu, ačkoliv průkaz ZTP nebo ZTP/P měli přiznán trvale pro velmi špatný zdravotní stav bez možnosti nápravy.

 

V právním státě neztrácí občan získaná práva ztrátou nějakého dokumentu, ale pouze rozhodnutím správního orgánu. Tato situace svědčí o tom, že MPSV ČR – ÚP ČR porušují zákony této země a zpochybňují základní právní jistoty občanů. Politici jsou tak otrlí, že nejsou schopni vnímat, co se v naší zemi skutečně stalo. Několik hochštaplerů dokázalo, pro svůj profit, téměř rozvrátit sociální systém a nikdo na tuto skutečnost nereaguje. Bylo by ctí koaličních poslanců, pokud by měli odvahu toto říci nahlas. Bohužel, to se asi nikdy nestane. Nechce se mi ani uvažovat proč tomu tak je!?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *