Kam se řítíme?

“Všechny záznamy byly zničeny nebo zfalšovány, všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné přítomnosti, v níž má Strana vždycky pravdu.” Citace z románu George Orwella, „1984“.

Londýnský starosta Sadiq Khan navrhuje vytvoření komise, jejímž úkolem bude rozhodovat, které sochy neodrážejí “rozmanitost města” a budou muset být odstraněny. To je důsledek nátlaku dobře organizovaných skupin, jejichž cílem je rozvrátit způsob myšlení, tolerance k různým názorům na umění, ale i politiku.

Šéf internetové společnosti Facebook Mark Zuckerberg slíbil, že bude francouzským soudům poskytovat údaje o uživatelích, kteří se na síti vyjadřují nenávistně a xenofobně. A zákonodárci v Národním shromáždění začali diskutovat o návrhu zákona, jehož tváří se stala poslankyně Laetitia Avia. Sama se prý stává častým terčem kyberšikany. Podle nového zákona by se do 24 hodin měly nenávistné příspěvky odebrat. A to příspěvky, které budou atakovat něčí rasu, náboženství, sexuální orientaci, pohlaví nebo postižení. Pokud by společnosti provozující sociální sítě nezareagovaly, mohly by platit pokutu až ve výši deseti milionů euro. Kdo bude posuzovat co je xenofobní, rasistické a nenávistné se zatím nerozhodlo.

Francouzský zákon se částečně inspiruje v německém zákonu o nenávistných příspěvcích na internetu. V platnost vstoupil minulý rok a budil kontroverze a diskuze o svobodě slova. Francouzi ale tvrdí, že jejich zákon bude daleko konkrétnější a neměl by tak ohrozit svobodné vyjadřování na sítích.

 

To je několik konkrétních ukázek, jak rychle se přibližujeme k onomu stavu, který popsal Georg Orwell ve svém románu 1984, kdy se dějiny zastavily. Zdá se, že je zcela normální, aby nevhodné názory byly z internetu eliminovány. Jednotlivé státy přijímají zákony, které oklešťují svobodu myšlení, slova a za chvíli dojde k omezování v oblasti podnikání a v dalších oblastech. Píši záměrně omezování svobody myšlení, protože tato svoboda je úzce propojena se svobodou slova. Nevyslovená myšlenka vlastně neexistuje, a o to hlavně jde, přestat přemýšlet o souvislostech a důsledcích, které nám budoucnost chystá. Máme přestat přemýšlet, kam se řítíme.

 

Všechny podivné kampaně typu Mee too, bezuhlíková společnost, nebo Black Lives Matter, v nás mají vyvolat pocit viny za útlak žen, za špatné životní prostředí a za diskriminaci černochů. Jsou pořádány hony na úspěšné osobnosti, vymýšleny nesmyslné projekty, které zničí hospodářství jednotlivých zemí a přepisují se dějiny, ničí sochy. Vše přesně v duchu Orwella. Je potřeba říci nahlas, že je to všechno nesmysl! Jestli-že si dáma po třiceti letech vzpomene, že na ní někdo sáhl a dodnes má z toho trauma, tak je to vypočítavost a v Čechách máme proto jadrnější výraz. Životní prostředí si musíme chránit, ale nikoliv za cenu zničení hospodářství. Pokud jde o Black Lives Matter, nevěřím tomu, že to je hnutí na ochranu černochů, nebo Afroameričanů, jak kdo chce. Je to cílená kampaň na zničení naší civilizace ultralevicovými silami a černoši jsou pouze zneužiti.

 

Jak někdo může trestat sochy lidí za činy před mnoha staletími, kteří jednali v duchu tehdejšího životního stylu tak jako ostatní? Nemůžeme na jejich činy pohlížet dnešními zvyklostmi a standardy. Kdybychom takto postupovali do minulosti, museli bychom odsoudit např. Sv. Václava, protože v jeho době byl v Praze trh s otroky. Jeho činy a kroky jeho následovníků však vedly ke zrušení trhů s otroky a znamenaly pokrok. I kroky George Washingtona, který měl otroky, nakonec umožnily otevřít cestu, na jejímž konci bylo zrušení otroctví. Je třeba mít zdravý rozum a znalost souvislostí, ale hlavně odvahu uvádět věci na pravou míru, jinak nám nezbude, než se zřítit do chaosu a úpadku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *