Politik nemůže tvrdit, že vláda se nemá starat o lidi.

Asi většina lidí zaznamenala onu, dnes už pověstnou větu, paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, že vláda se nemá starat o lidi. Přesná citace celého výroku je však delší a smutnější, protože konkrétně zaznělo: „Já myslím, že je důležité si uvědomit hned několik zásadních věcí – a budu i reagovat na to, co zaznělo. Víte, podle mě vlády se nemají starat o lidi, mají se postarat o to, aby tady bylo bezpečno. To bezpečí je první předpoklad toho, aby se nám vůbec nějak dařilo. A to je teď velmi důležité, a myslím si, že si všichni uvědomujeme, že Vladimir Putin se zdaleka nechce zastavit jenom na Ukrajině, a myslím si, že si nikdo nepřejeme, aby ty tanky přijely až sem. A tím, že pomáháme právě porážce Putina, tak pomáháme i našim lidem“.

Paní Adamová evidentně chce, aby jediným tématem byla válka Rusko – Ukrajina, a tak místo reakce na položené otázky, že vláda se nesnaží pomáhat našim občanům nést tíhu zdražování energií a pohonných hmot, se snaží občany poučovat, co by ještě chtěli, když vláda teď bojuje s Putinem, přijímá běžence z Ukrajiny, dodává jí humanitární pomoc a zbraně.

Je docela děsivé, když třetí nejvyšší politik nezná alespoň základní charakteristiky a tím i povinnosti samostatného státu. Mezi ně nepochybně patří ochrana občanů, ale také další povinnosti. Jednou z těch základních je zajistit určitou míru solidarity chudších s bohatšími, starších s mladšími, zdravých s nemocnými. K zajištění dohodnuté míry solidarity platíme my občané daně a pojištění.

Paní předsedkyně si však neuvědomuje řadu dalších souvislostí, jinak by nemohla říkat takové nehoráznosti. Například, že veškerá pomoc Ukrajině je financována z daní českých občanů a tito lidé čím dále hlasitěji říkají, že zátěž způsobená růstem cen je příliš vysoká a potřebují pomoc. Paní Pekarová neví, nebo nechce vědět, že růst energií nebyl způsoben válkou, ale nesmyslnými rozhodnutími, která zaplatí koneční zákazníci. Jsou to například krachy dodavatelů energií, emisní povolenky, prodávání námi vyrobené el. energie na burzu v Lipsku a mnoho dalších. Stát svými mocenskými zásahy zvyšuje ceny energií, ale nemá se starat o občany! Zvláštní uvažování.

Paní Pekarové by měl někdo vysvětlit, že stát má i další povinnosti, nejen nás chránit před Putinem. Mezi ně patří třeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost, a to jako další atribut bezpečnosti obyvatelstva. Pokud to myslí paní Pekarová vážně, že stát má jedinou povinnost, a to zajistit bezpečí pro svoje občany, měl by přestat vybírat většinu daní a měl by přestat regulovat trh různými dotacemi a stále více nás řídit. Je to odvážná myšlenka, ale to určitě paní Pekarová Adamová neměla na mysli. Ona ani netuší, jak je náš život regulovaný.  Stát určuje výši spotřebních daní a tím ceny řady zboží, dotacemi rozhoduje, kde a co se bude pěstovat, reguluje nákup a prodej surovin, stanoví, do které popelnice a co máme dávat, začíná určovat co smíme jíst a pít, čím smíme topit a čím nikoliv, co smíme poslouchat a co smíme říkat.

Je toho strašně moc co stát určuje a je to horší a horší. Takže, paní předsedkyně, když si stát bere tolik povinností, měl by také, svými regulačními zásahy zajistit, abychom se pod tíhou cen energií, pohonných hmot, potravin……… nezhroutili. On by potom nikdo nevydělával na Váš plat.