USA už nebudou first.

Téměř dokončené volby prezidenta USA, které ještě čeká přepočítávání a možná soudní přezkumy, ukázaly hloubku propadu americké společnosti. Již mnoho měsíců jsme mohli sledovat obrovskou proměnu americké společnosti a téměř rozklad některých institucí. Stále živené hnutí BLM a probíhající koronavirová epidemie vyvolaly u části společnosti strach a tím také ochotu volit korespondenčním způsobem.

To všechno nepochybně vedlo k nestandardnímu průběhu voleb. Volby probíhaly již několik dní před volebním dnem. Velký počet voličů využil korespondenční způsob volby, která vyvolává velké pochybnosti. Není možné, aby jeden kandidát vedl o několik procentních bodů při sečtení 70 procent hlasů v daném státu, ale při sečtení zbylých 30 procent korespondenčních hlasů, byl výsledek volby zcela obrácený a druhý kandidát najednou o několik procentních bodů vyhrál. To je statisticky vyloučeno, to není to možné! Vyvolává to spoustu otázek. Je velmi zarážející, že nikdo ze zpravodajů, kteří nás informovali, že Joe Biden v závěrečném sčítání korespondenčních hlasů v nich vítězí i 1 : 4, si nepoložil otázku, jak je to možné?

V Americe žijící český publicista Dušan Neumann sdělil Parlamentním listům: „V seznamech voličů v USA jsou mrtvé duše a všeobecně se to ví. V některých státech byly volební lístky rozeslány všem občanům z minulých volebních seznamů z roku 2016. Pokud nikdo z příbuzných nebo třeba z radnice neoznámí úředníkovi majícímu na starosti seznamy úmrtí voličů, figuruje tam jeho jméno třeba několik let. Problém těchto mrtvých duší je notoricky znám, a dokud byly výsledky voleb rozdílné v řádech několika procent, byl vliv volících nebožtíků zanedbatelný, ale v okamžiku, kdy jde o stovky hlasů, začíná to být problém, který nelze ignorovat. Dalším vážným problémem bylo nedostatečné ověřování totožnosti, podpisů a adres voličů. Když volíte korespondenčně a pak se rozhodnete volit osobně, ruší se tím váš korespondenční hlas. Pokud si s tím dá někdo práci to ověřit, když to ve volební místnosti neoznámíte?  Mluví se i o dalších úskalích korespondenčního hlasování.“

Považuji za správné, že se Donald Trump brání, ale mediální tlak je dnes takový, že nemůže vyhrát i kdyby měl stokrát pravdu. Pochybuji o tom, že by některý soud měl odvahu říci, že došlo k podvodům a volby je potřeba opakovat. Média, která dnes neinformují, ale dělají politiku, by takový soud zničila. To, že média dělají politiku se ukázalo tento víkend, kdy řada amerických televizních stanic vypnula projev dosavadního prezidenta Trumpa v okamžiku, kdy začal hovořit o „ukradených volbách“. Jejich odůvodnění bylo, že se jedná o lživá tvrzení. Kdo jim dal právo posuzovat co je a co není pravda? Nikdo, vzala si jej sama. Není to však problém USA, je to problém celé naší civilizace.

USA už nejsou first a nemohou se prohlašovat za ochránce lidských práv. Dnešní neuvěřitelné dopočítávání hlasů, kdy téměř ani po týdnu nejsou volby ukončeny, je ostudné a deklasující. Skutečnost, že výsledky korespondenční volby vychází téměř 1 : 4 pro jednoho z kandidátů, je minimálně podivná.

Pro nás je to však také velká výstraha. Lze předpokládám, že před volbami v říjnu 2021 bude snaha co nejvíce destabilizovat naši společnost. Média nebudou informovat, ale dělat politiku. V takovém prostředí se nejvíce daří stranám, které zahalené do hávu svobody a demokracie nenabízí konkrétní řešení, ale jen hezká slovíčka o spojování, naplňování všech i těch nemožných práv, sounáležitosti, solidarity apod. Teprve až vyhrají, tak poznáme, co taková slova v jejich pojetí znamenají. Doufám jen, že si alespoň několik let budeme pamatovat proč nechtít korespondenční volby.