Odpovědi na aktuální otázky.

Nedávno mě oslovili dva středoškolští studenti, kteří založili projekt „NázoryPolitiků.cz a položili mi několik aktuálních otázek, protože kandiduji do Senátu v senátním obvodu č. 24, který zahrnuje Prahu 9 a dále MČ Prahu 14, 19, 20, 21,. Senátní obvod ještě zahrnuje MČ Prahy Vinoř, Kbely, Koloděje, Satalice, Dolní Počernice a Běchovice. Protože jsem přesvědčen, že voliči mají právo znát názory politiků, kteří se ucházejí o jejich hlas, rozhodl jsem se odpovědět na jejich otázky a odpovědi zveřejnit.

Otázky a odpovědi:

 • Souhlasíte s rozhodnutím organizačního výboru Senátu Parlamentu ČR v odsouhlasení zahraniční cesty Miloše Vystrčila a dalších senátorů do Čínské republiky (Taiwanu)?

Nesouhlasím, protože proti návštěvě jsou pan prezident, předseda vlády a ministr zahraničí. Dle mého názoru není správné, když druhý nejvyšší ústavní činitel dělá vlastní zahraniční politiku. Doporučuji prostudovat si tuto stránku: https://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/vysoci-ustavni-cinitele-jezdi-na-tchaj-wan-naprosto-vyjimecne. Cituji: ,,Ze zpracovaných dostupných podkladů vyplývá, že styky v exekutivě mezi EU a Tchaj-wanem jsou vázány především na oblast vzájemného obchodu, a to převážně na úrovni náměstka ministra a nižší. Při návštěvě zemí EU ministrem nebo náměstkem ministra z Tchaj-wanu je úroveň přijetí odpovídající protistraně nebo nižší (ministr bývá běžně přijat na úrovni náměstka nebo i nižší, např. v Německu.“

 1.    Ztotožňujete se s většinovým rozhodnutím Senátu o zamítnutí nominace Aleše Gerlocha na post ústavního soudce?

Jedná se o suverénní rozhodnutí Senátu. Vím, že pan profesor Aleš Gerloch je odborníkem na ústavní právo. Jen mě překvapuje, že u pana profesora Gerlocha vadila komunistická minulost a u předsedy Ústavního soudu pana Pavla Rychetského tato skutečnost nebyla a není na závadu.

 1.    Jsou pravomoci Senátu PČR v současné podobě dostačující? (Co byste případně změnil, a proč)

Pravomoci Senátu bych nerozšiřoval. Protože by taková změna znamenala velkou úpravu Ústavy, která není nyní aktuální. Myslím si, že současný stav je vyhovující.

 1.    Jste pro větší progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

Nejsem. Nemyslím si, že lidé s vyššími příjmy mají platit vyšší procento daní.

 1.   Jste pro vystoupení ČR z Evropské unie?

Nejsem, ale myslím si, že je nutné otevřít tzv. Lisabonskou smlouvu a zrušit nadřízenost zákonných norem EU nad zákonodárstvím členských zemí. U nás by to znamenalo zrušit § 10a naší Ústavy, který nadřazuje zákonodárství EU nad naším zákonodárstvím.

 1.    Jste pro, aby Česká republika v následujících letech přijala společnou evropskou měnu euro?

Nejsem. První z důvodů je ekonomický, protože jako členové eurozóny bychom nesli náklady špatných ekonomik jižních státu EU. Druhým důvodem je skutečnost, že vlastní měna je jedním z atributů samostatnosti a nezávislosti státu.

 1.    Byl byste pro přijetí 40 dětí z řeckých uprchlických táborů, jejichž příchod vláda odmítla?

Přijetí 40 dětí nic neřeší. Nelze ověřit, zda jsou tyto děti právně volné. Myslím si, že nemáme právo s nimi takto manipulovat. Měli bychom všichni usilovat o jejich navrácení do jejich domoviny a najít jejich příbuzné. Vláčet je z jedné země do druhé je špatné.

 1.    Jste pro zavedení stejnopohlavních sňatků?

Nejsem. Rodinu tvoří muž, žena a jejich děti již mnoho tisíciletí. Je to svazek vytvořený primárně k narození nových generací, což u jednopohlavních svazků není možné. Nemám však nic proti jednopohlavním párům. Nemohu však podpořit, aby jejich svazky byly dány na stejnou úroveň jako u párů muže a ženy. Jen pro úplnost, byl jsem několikrát u jednání o přijetí zákona o registrovaném partnerství. Tehdy zástupci gay a lesbické ligy tvrdili, že to je maximum co potřebují a že nebudou více požadovat. Je také pravdou, že požadavek na sňatky není ani zdaleka požadavkem této komunity lidí, ale pouze její úzké, militantní a hlasité skupiny.

 1.    Je pro vás prioritou, aby se Česká republika stala do roku 2050 tzv. uhlíkově neutrální zemí?

Přiznám se, že si pod tímto termínem neumím nic představit a vím, že plánování na třicet let je nesmysl. Kolik jsme všichni měli plánů na letošní rok a koronavir je výrazně změnil. Určitě však máme chránit přírodu, ovzduší, vodu apod. Ovšem nic se nemá přehánět. Nemůžeme si nechat rozvrátit hospodářství pod heslem „Uhlíková neutralita“. To je ideologie, která nemá konkrétní obsah. Jsem pro cirkulární ekonomiku, kdy se použité výrobky rozmontují a použitelné kovy a další materiály se použijí v nové výrobě.

 1. Jste pro, aby se zachoval současný systém financování České televize a Českého rozhlasu, tedy koncesionářské poplatky?

Na tuto otázku nemám ucelený názor. Vím určitě, že bych nepodpořil zvýšení poplatků, protože dnes roste inflace a není třeba ji takto akcelerovat. Možná bych hledal cestu, kdy se může občan vyvázat z placení poplatků, pokud prokazatelně tato média nepoužívá.

 1. Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zrychlení a zjednodušení procesu pro dlužníky (např. osobní bankrot)?

Zadlužení je skutečně zásadní problém. Především bych zmenšil pravomoci exekutorů a dal bych jasná pravidla pro jejich odměny. Poté by bylo možné přistoupit ke zjednodušení procesu pro oddlužení.