Listopadové střípky.

K 25. výročí Sametové revoluce bylo, je a bude popsáno ještě mnoho papíru a natočeno řada filmových dokumentů. Zvláště po dnešních trochu nestandardních událostech na Albertově. Novinář pan Mitrofanov napsal, že M. Zeman záměrně provokuje, protože má mimo odpůrce i mnoho příznivců a je si toho dobře vědom. Provokace však nikam nevedou a naopak ještě […]