Pan doktor Mithölner není sám.

V uplynulých dnech vzbudil u části veřejnosti velkou pozornost článek JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., který byl zveřejněn v časopise zdravotnického práva a bioetiky, který vydává Ústav státu a práva AV ČR. Článek je zaměřen na právní a etické problémy, spojené s narozením dítě s těžkými vývojovými vadami. Je nepochybné, že etice tohoto problému se věnuje […]