Využívání příspěvku na péči.

V květnovém čísle časopisu MŮŽEŠ, který vydává Spolek přátel Konta BARIÉRY, bylo jedním z hlavních témat využívání příspěvku na péči. Toto téma se periodicky vrací již od účinnosti zákona o sociálních službách. Nejprve je třeba si vůbec ujasnit, co se míní termínem kontrolování využívání příspěvku na péči. Především velcí poskytovatelé celoročních pobytových sociálních služeb a […]

Ukrajina – možná záměrně vyvolaný konflikt.

Již téměř půl roku probíhá v hlavním meinstreamovém proudu masívní mediální masáž o tzv. ukrajinské demokratické revoluci. Obdobnou mediální manipulaci jsme přitom zažili zcela nedávno. Jsou tomu tři roky, kdy jsme byli masírováni a přesvědčováni o tom, že arabské země prožívají neuvěřitelný přerod od polofeudálních společností k demokracii. Jednalo se o tzv. „arabské jaro“. Arabské […]