Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Změna podle Pavla Béma

01.12.2008, 09:33   |  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má rozvinutou strukturu a tak jedná o problematice  osob se zdravotním postižením nejen na celorepublikové úrovni, ale také na úrovni krajské. Takže občas jednáme s představiteli státu, ale častěji s vrcholnými představiteli jednotlivých krajů, protože řada kompetencí v této oblasti je dnes záležitostí regionální politiky.

 

V Praze dnes řešíme dva základní problémy, a to systém dotací pro poskytovatele sociálních služeb a dopravu osob se zdravotním postižením speciálními mikrobusy. Protože se již delší dobu nedaří v těchto věcech postoupit, usilujeme již několik měsíců o schůzku s primátorem Prahy Pavlem Bémem. Se sekretariátem pana primátora si dopisujeme již od srpna.

 

Na začátku listopadu se předsedkyni Pražské krajské rady osob se zdravotním postižením ing. Janě Hrdé podařilo domluvit se sekretariátem pana Béma schůzku na začátek prosince s tím, že schůzky se vedle paní Hrdé zúčastním také já, jako předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Po týdnu bylo paní Hrdé oznámeno, že schůzka se překládá na 17. prosince a pan primátor se sejde pouze s ní, a nechce, abych se schůzky účastnil já. Paní Hrdá logicky tuto podmínku odmítla s argumentací, že jsem byl demokraticky zvolen za představitele lidí se zdravotním postižením, a tudíž nevidí důvod pro takovou podmínku. Poté byla schůzka ze strany pana primátora zrušena.

 

Musím říci, že s takovým přístupem jsem se ještě nesetkal. Jsem přesvědčen o tom, že politik musí respektovat skutečnost, že občanské iniciativy mají demokraticky zvolené představitele a je jeho údělem, ale i povinností s nimi jednat. Nerespektování tohoto pravidla svědčí o povýšeneckém smýšlení o neschopnosti komunikace.

 

Ve svojí práci se zcela běžně setkávám s ministry, hejtmany krajů, vysokými představiteli statní správy, samosprávy, podnikatelských struktur a občanských iniciativ. V Praze je řada neřešených problémů, které tíží komunitu lidí se zdravotním postižením. Bohužel musím konstatovat, že komunikace s vedením Prahy je nejhorší ze všech regionů. Je to smutné konstatování vzhledem komu, že nejvyšší představitel Prahy se prezentuje jako hlasatel změny. Pokud způsob komunikace pana Béma je znamením oné změny, tak nám bůh, ale hlavně ODS, buď milostiv.