Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Zdanění loterií jako vítězství Věcí veřejných.

05.07.2011, 18:04   |  

Koncem minulého týdne jsme byli všichni svědky dalšího koaličního dohadování, abychom se dozvěděli to, co bylo zcela zřejmé, že VV zůstávají v koalici, i když nebyla splněna většina věcí, které deklarovaly jako zásadní a nepodkročitelné. Vzhledem k volebním preferencím zcela očekávaný a pragmatický krok.

 

Před veřejností bylo třeba nějak odůvodnit ústup od kategorických požadavků, a tak se musela najít jiná témata. Jednou z těchto věcí je prosazení zdanění loterních společností, a to již od roku 2012. Je třeba však přiznat, že zdanění loterií láká i jiné politiky. Pan ministr Kalousek si myslí, že si tím vylepší státní rozpočet.

 

Nechci polemizovat o tom, zda je možné potlačit hazardní hry a jaké důsledky může mít hraní pokoutních her bez veřejné regulace. Spíše mě zaráží hluboká neznalost finančních toků kolem loterií a neznalost důsledků tohoto kroku.

 

Věci veřejné prohlašují, že zdaněním hazardu získají do státního rozpočtu až 9 mld. Kč. Toto číslo je zcela vymyšlené a nepochází z žádné analýzy. Stačí si najít webové stránky ministerstva financí, kde jsou všechny statistiky kolem loterních her. Z nich vyplývá, že celkový příjem loterních společností v roce 2009 byl 127,83 mld. Kč (jistě velké číslo). Z této částky bylo vyplaceno na výhrách celkem 95,37 mld. Kč, takže hrubý příjem činil 32,46 mld. Kč. Dále společnosti zaplatily 3,76 mld. Kč na správních a místních poplatcích a náklady státního dozoru. Na veřejné prospěšné účely odvedly loterní společnosti podle velikosti z hrubých příjmů 6 % až 20 %, což činilo částku celkem 3,31 mld. Kč. Od nové úpravy loterního zákona budou platit všechny společnosti odvod na veřejně prospěšné účely 20 %.

 

Jsem zásadně proti zdanění loterních společností, protože veřejné rozpočty na této změně nemohou vydělat, ale hlavně tím dojde k vážnému ohrožení řady aktivit neziskového sektoru. Loterní společnosti odvádějí, s výjimkou sociálních služeb, do této oblasti podstatně více peněz, než činí podpora neziskových organizací z veřejných zdrojů. Představa, že veřejné rozpočty vydělají 9 mld. korun je zcela lichá. Daň z právnických osob činí 19 % z příjmů snížených o náklady podnikání. To je velmi důležité si uvědomit. Loterní společnosti jsou osvobozeny od daně právě proto, že odvádějí na veřejně prospěšný účel z příjmů, které nejsou sníženy o jejich náklady. To je zásadní rozdíl. Odhad odborníků říká, že skutečný daňový výnos bude nižší než odvody loterií na veřejně prospěšné účely. Je však možné, že veřejné finance jsou na tom tak špatně, že je nutno získat tyto peníze bez ohledu na následky.

 

Jaké mohou být následky tohoto kroku? Sportovní organizace ztratí případným zdaněním více než 1,5 mld. Kč, kultura asi 300 mil. Kč a řada dalších neziskových organizací milió;nové částky. To nutně povede k propouštění stovek a možná i tisíců pracovníků. Z daňových poplatníků se stanou příjemci dávek z veřejných prostředků. Je prakticky jisté, že státní rozpočet na této transakci prodělá.

 

Vím, že jednou z motivací k návrhu zdanění loterních společností je skutečnost, že některé společnosti si vytvořily vlastní neziskové organizace, do kterých převádějí odvody na veřejně prospěšný účel. Myslím si, že tato věc je spíše věcí minulosti, ale souhlasím s tím, aby zákon stanovil pravidla, která takovému převodu peněz zabrání. Dovedu si představit, že vláda, či jiný orgán, určí neziskové organizace, které mohou přijímat prostředky od loterních společností, nebo stanoví jinou podmínku. Standardem by mělo být, že všichni příjemci peněz budou uvedeny na webu i s částkou, kterou ročně obdrží a s popisem činností, na které finanční částky byly použity.

 

Je tu ještě jeden moment, který je potřeba vzít v úvahu. Rozhodování o tom, která nezisková organizace získá prostředky na veřejně prospěšné účely je dnes oproštěno od korupce, a to z definice věci. Pokud by tyto prostředky rozděloval stát, jak se o tom jednou zmínil pan ministr Kalousek, vytváří se další prostor pro korupci, neboť každé dotační řízení je ohroženo korupcí.

 

Zásadní věcí je však jiná skutečnost. Všude ve světě jsou loterie a loterní hry povolovány, i přes jejich negativní dopad, z toho důvodu, že výnosy z jejich činností jsou určeny na konkrétní veřejně prospěšné účely. Dokonce některé loterie často provozují přímo organizace, které jsou založeny na podporu nějaké komunity nebo na podporu nějaké veřejně prospěšné aktivity. Pokud bude legislativně prosazeno ustanovení v dodatku  koaliční smlouvy, bude příjem z loterií příjmem státního rozpočtu. Pokud stát bude z těchto prostředků nějaké neziskové organizace podporovat, stanou se tyto subjekty zcela závislé na státu. V ČR již kromě loterií nejsou jiné možnosti nezávislé podpory neziskových aktivit. Velcí výrobci a banky mají svoje nadace a často podporují aktivity, které jim v budoucnu mohou nějak prospět v jejich podnikání, získáním zajímavých kontaktů apod. Pro malé firmy není sponzoring zajímavý. Možná, že o to vlastně jde. Vrátíme se před rok 1989, kdy stát zcela ovládal tento sektor společnosti.

 

Myslím si, že tyto souvislosti VV, při jejich „boji proti hazardu“, ani nedošly, pokud ano, je na tom naše společnost ještě hůře než jsem se domníval.