Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Všichni pro záchranu pana Julínka.

20.05.2013, 18:26   |  

Česká televize v neděli informovala, s odkazem na údaje z ministerstva obrany, že výdaje armády na zajištění letecké záchranné služby, jsou srovnatelné s tím, co si účtují soukromé služby. Je to další z mnoha manipulací, které se v rámci státní správy dějí téměř na denním pořádku.

Všichni jako by zapomněli na debatu, která se vedla v době, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek připravoval privatizaci letecké záchranné služby. Základním tématem tehdejší diskuze nebyla tolik cena, jako skutečnost, že armáda provozováním letecké záchranné služby zároveň plní úkoly v rámci výcviku svých složek. Armáda totiž musí pravidelně cvičit a vojenští letci musí pravidelně nalétat určitý počet letových hodin. Výhodnost provozování letecké záchranné služby armádou byla právě v tom, že v rámci výdajů, které armáda vynakládala na pravidelná cvičení, zároveň plnila důležitý společenský úkol.

Právě v této věci je základní problém výhodnosti či nevýhodnosti privatizace letecké záchranné služby. Zároveň v této věci lze uvažovat o nevýhodnosti privatizace záchranné služby.

Armáda i bez záchranné služby musí provádět výcvik, a tudíž vynakládá stejné prostředky i bez toho, aniž by provozovala záchrannou službu. Stát však vynakládá zbytečně další stamilió;ny na zajištění záchranné služby soukromou firmou.

Právě v tom lze spatřovat pochybení tehdejšího ministra Tomáše Julínka a jeho možné zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Je jen s podivem, že celá debata o privatizaci letecké záchranné služby se smrskla pouze na vlastní cenu, aniž by se diskutovala také skutečnost, že základní úspora proti současnému stavu spočívala právě v tom, že v rámci jedněch výdajů, byla jednak poskytnuta záchranná letecká služba a zároveň byl prováděn výcvik armádních složek. Ukazuje se, že kluci co spolu mluví, se i nadále podporují.