Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Události po smrti Georga Floyda svědčí o hloubce degenerace naší společnosti.

14.06.2020, 18:36   |  

Afroameričan George Floyd zemřel 25. května 2020 v americkém Minneapolisu v důsledku zásahu policisty Dereka Chauvina. Události, které následovaly, musí u všech rozumných lidí vzbuzovat strach a obavy z dalšího vývoje. Ačkoli jsou policisté, kteří prováděli zákrok proti G. Floydovi postaveni mimo službu a jsou vyšetřováni, demonstrace a rabování nepřestalo. Policejní brutalitě je potřeba se bránit, ale to neznamená destruovat celý systém. Protestujícím nestačí potrestání viníků, chtějí víc a tak dále řádí nejen v USA, ale dnes také V Londýně, Paříži a v dalších zemích. Všichni unisono křičí, že je potřeba skoncovat s rasismem a vesele rabují obchody a ničí majetek nevinných lidí. Dnes dokonce chtějí zrušení policie. Proč?

Domnívám se, že se nejedná primárně o rasový problém. Naopak jsem přesvědčen, že smrt G. Floyda byla zneužita a je zneužívána k politickému boji. Cílem tohoto boje je přesvědčit velkou část společnosti, že my běloši máme všichni tak trochu vinu za smrt milió;nů indiánů, černochů, Arabů a všech možných národů a národností a musíme si vštípit, že jsme vinni. Je potřeba rozložit společenské systémy v euroatlantické civilizaci a nahradit jí jakýmsi mixem, který bude poslušný a ovladatelný.

A co na to my? Prakticky se nebráníme, protože jsme se odnaučili bránit, bojovat za svůj systém správy věcí veřejných, bojovat sami za sebe. Navíc máme mezi sebou řadu mocenských skupin, které s podporou médií chtějí současný chaos využít pro své parciální politické cíle zatímco si vůbec neuvědomují, že jsou zneužívány daleko většími silami, které se později vypořádají i s nimi.

Výše uvedené tvrzení lze dokumentovat na mnoha příkladech. Kandidát na prezidenta Joe Biden nedávno prohlásil že:„ti hlasující, kteří váhají, zda volit jeho nebo současného prezidenta Donalda Trumpa, nejsou pravými černochy“. I když se později omluvil,  myšlenka byla vyřčena. O tom, že Biden chce vytlouci z této nešťastné tragédie politický kapitál, svědčí jeho video, které poslal na pohřeb G. Floyda. Převážná část médií informuje o událostech se záměrem, aby se současná chaotická situace prodlužovala co nejdéle. Neustále uvádějí, že se jedná o boj proti rasismu, avšak při informování o protestech neuvádějí zásadní věc, že G. Floyd byl kriminálník, který se opakovaně dopouštěl trestných činů, který byl pět let zavřený za loupežné přepadení a policie jej, v onen osudný den chtěla zatknout, protože chtěl zaplatit falešnou bankovkou. V mainstreamových médiích nebyl rozhovor např. s policejními odborníky, kteří by vysvětlili jak se znehybňuje pachatel, který se brání zatčení. Možná by byli lidé překvapeni, že se zpravidla postupuje obdobně, jak se to stalo v Minneapolisu, a že poklek na šíji zadrženého je standardní postup.

O jak hlubokém propadu euroatlantické civilizace svědčí naše neschopnost zabránit ničení soch, které jsou symbolem našich úspěchů. Sami vyřazujeme filmy z distribuce, protože prý obsahují rasistické výroky. Přitom takové filmy vznikly v určité době, kdy uvedené výroky nebyly takto vnímány. Vrcholem je nepochybně snaha Minneapolisu zrušit policii a nahradit jí nějakým „komunitním domlouváním“. Být zločincem, tak si mnu ruce až by mě pálily. Možná, že rozbíjení soch má vymazat naši paměť, protože právě tyto symboly nám připomínají důležité události. Říci, že Kryštof Kolumbus je odpovědný za likvidaci většiny indiánské populace může říci jen pitomec, ale nikde jsem v médiích neviděl alespoň krátkou informaci, že za vymření této populace mohly především neštovice. Setkání civilizací bylo pro indiány zničující právě kvůli nemocem a bylo jen otázkou času, kdy k tomuto setkání dojde, protože to bylo nevyhnutelné.

A tak namísto toho, aby mainstreamová média jasně popsala, že se hromědně zastáváme kriminálníka a na jeho počest se uchylujeme ke kriminálnímu jednání, tak jen informují o demonstracích a dnes už ani neuvidíme záběry z rabování. Když prohlásím veřejně např. „pryč z EU“, tak se na mně média vrhnou a budu hned označen za xenofoba a dostanu další nálepky. Média, dle mého zcela záměrně, uvádějí neúplné informace. Příkladem je sobotní reportáž o demonstraci v Praze. ČT uvedla, že demonstraci svolalo neformální sdružení amerických občanů žijících v Praze, dále už potom byly záběry z průběhu akce. To však není celá pravda, protože svolavatelů bylo mnohem více. Byli to Mladí zelení, Kolektiv 115, Socialistická Solidarita, Food not Bombs Praha, Prázdné trůny, feministická skupina CLARA či SdruŽeny. Lze se o tom přesvědčit v odkaze zde:  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/lide-v-praze-demonstruji-proti-rasovemu-nasili-v-usa-40327399. Zajímavý je také rozhovor pana Jana Májíčka, ultralevicového aktivisty který uvádí, proč demonstraci svolali. Mluví o strukturálním utlačování, utlačování chudých apod. Problematika rasismu je tedy pouze vějička k prosazování vlastních ultra levicových záměrů. Naštěstí jsme ještě z dob komunismu vyškolení a umíme ještě rozeznat co je pustá a nepravdivá propaganda. Obávám se však, že postupem let, může být tato nebezpečná propaganda úspěšnější.

Co s tím? Důsledně odhalovat manipulaci, uvádět úplné informace a mít odvahu jít do střetů. Někdy je to těžké, protože manipulátoři nediskutují, ale hledají v životě jednotlivců události, které by mohli dotyčného kompromitovat. Do budoucna bude také zásadní, nakolik se podaří změnit politickou reprezentaci, která bude schopna racionálně jednat v krizových událostech a nebude se bát vymoci dodržování práva a chránit občany před vandalismem, rabováním a bude mít na prvním místě prospěch naší země a jejich občanů.