Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

sKarta jako tunel na příjemce sociálních dávek.

18.08.2012, 18:36   |  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se již několik měsíců intenzivně snaží, aby karty sociálních systémů zůstaly pouze identifikačními průkazy stupně zdravotního postižení. To je průkazkami TP, ZTP a ZTP/P. Odmítá, aby součástí tohoto průkazu (tzv. sKarty) byla také bankovní karta. Tento produkt je dalším a zcela nezakrývaným propojením státní správy a bankovního sektoru.

 

Když se nad celým systémem zamyslíme, je až neuvěřitelné, že vláda, Parlament, ale i média razantně nevystoupí proti sKartě. Systém je založen na povinnosti příjemce dávky založit si zvláštní účet u Č. spořitelny a. s., a to bez ohledu na skutečnost, že již má bankovní účet u téhož či jiného bankovního domu. Dávky nebo jedna dávka (příspěvek na mobilitu činí pouze 400 Kč) půjdou na speciální účet a teprve z něho si jej bude moci příjemce převést na svůj účet nebo jej postupně vybírat. Smysl je zcela zřejmý. Co nejdéle udržet finanční prostředky na sociální dávky v České spořitelně a tím generovat zisk. Další profit budou tvořit poplatky při pohybu na speciálním účtu. Je až neuvěřitelné, že tento tunel se děje před zraky veřejnosti, jsou známy osoby, kterého ho vymyslely a realizovaly, a přesto tomu nikdo nezabrání. Zcela zvláštní je, že tento problém se netýká jenom zdravotně postižených a seniorů, ale týká se také rodin pobírajících rodičovské příspěvky, přídavky na dítě apod. Všichni však, až na zdravotně postižené, mlčí. Jako by si neuvědomovali, že jde také o jejich důstojnost a o jejich peníze.

 

Pro ctěné čtenáře si dovolím popsat věcné důvody, proč nelze akceptovat projekt sKarty.

-          Ztotožňuji se se stanoviskem ombudsmana, který odmítá propojení veřejné listiny (průkazka ZTP) s platební kartou. Ombudsman vyzval zákonodárce, aby podali ústavní stížnost, neboť tento princip je nepřijatelný.

-          Zavedení tohoto systému je ukázkovým příkladem nepřímé diskriminace, tak jak ji charakterizuje zákon č. 189/2009 Sb., tzv. antidiskriminační zákon, obecné ustanovení diskriminuje určitou skupinu občanů k přístupu ke službám.

-          Je lživé tvrzení České spořitelny a.s. i MPSV ČR, že v zahraničí jsou funkční projekty distribuce dávek prostřednictvím platebních karet (jsou uvedeny státy Itálie, Holandsko, Polsko, Španělsko, Rusko a další). Ve všech těchto zemích je tento systém používán pouze u tzv. chudinských dávek, kde hrozí, že tyto dávky nebudou použity k nákupu potravin.

-          Většina bankomatů je pro různé osoby nepřístupná jak z hlediska vzdálenosti, tak i bariérovosti. Tudíž je zřejmé, že desítky tisíc lidí si nebudou moci vybrat finanční prostředky. Pokud je budou vybírat z jiných bankomatů než ČS, zaplatí za každou transakci 40,- korun, pokud je budou vybírat u obchodníků, tzv. cash back, platí se za každou transakci 6,- korun, přičemž výběr je limitován do určité částky.

-          Přibližně 40 % seniorů a osob se zdravotním postižením pobírá dávky prostřednictvím poštovních poukázek. Tato služba je poskytována bezplatně. Zavedením Karty sociálních systémů bude každý příjemce muset platit za doručení peněz poštovní poukázkou.

-          Všichni držitelé sKarty si budou muset otevřít účet u České spořitelny a.s., který bude určen pouze k transakcím s těmito dávkami. Je zcela nelogické a nepřijatelné, aby občan, který má účet u jiné banky a doposud mu byly dávky poskytovány na tento účet, byl povinen si otevřít extra účet u České spořitelny, aby mu přišly dávky na tento speciální účet a z tohoto účtu si je příjemci dávek převáděli na svoje standardní účty.

-          MPSV ČR neustále uvádí, že držitelé sKaret si budou moci nakupovat jejich prostřednictvím v obchodních řetězcích, prodejnách COOP a podobně. Je to zcela účelová a nepravdivá argumentace. Příspěvek na péči je určen na nákup služeb a nikoliv na nákup potravin, na což jsme přitom MPSV ČR neustále upozorňováni. Poskytovatelé služeb nemají platební terminály a je možno jim platit pouze hotově, anebo převodem z účtu na účet. Avšak jakákoliv jiná transakce z účtu sKarty bude zpoplatněna.

-          MPSV ČR vůbec neuvádí, že u tzv. cash backu je vybrání jakékoliv částky v prodejnách podmíněno nákupem v této prodejně, a to minimálně ve výši 300,- korun, přičemž maximální výběr hotovosti je limitován částkou 1500,- korun. To je samozřejmě pro všechny transakce nevýhodné už proto, že tento výběr je zpoplatněn částkou 6,- korun.

-          ČS sdělila, že na každém bankovním účtu sKarty musí zůstat minimální zůstatek. To znamená, že příjemce dávky si ji nebude moci vybrat celou, což například u dávky příspěvek na mobilitu, která činí 400,-, je zcela nesmyslné.

-          Výběry z bankomatů jsou dále limitovány tím, že bankomaty CS a. s. umí vydávat bankovky pouze se sudými čísly. Takže například, když příjemce dávky bude mít na speciálním účtu k sKartě zůstatek 380,- korun, tak si z bankomatu bude moci vybrat pouze 200,- korun.

-          Zásadním problémem sKarty jako platební karty je skutečnost, že sKarta bude při různých žádostech kopírována jako důkaz toho, že žadatel je držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Řada dávek je tímto kopírováním dokladu podmíněna. Tímto kopírováním však druhá strana bude mít k dispozici identifikační číslo platební karty, což je velmi nebezpečně z důvodu zneužití této karty. Na internetu je možnost se dostat k detailním informacím o této kartě.

-           Je zcela absurdní a nepřijatelné, že smlouvy o založení speciálního bankovního účtu u Č. spořitelny a. s. se uzavírají na pobočkách Úřadu práce. Stát tak prostřednictvím Úřadu práce dělá dealera privátnímu subjektu České spořitelně a.s. Domníváme se, že tím došlo k porušení všech principů, které jasně definují úlohu státu a úlohu privátních subjektů. Spořitelna svojí agendou zatěžuje zaměstnance Úřadu práce a má bezplatné dealery.

 

Věříme, že tyto skutečnosti posoudí také zákonodárci, a že připraví ústavní stížnost směřovanou právě k problémům diskriminace, spojení veřejné listiny s bankovní kartou a úlohou státu jako dealera privátního subjektu.