Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Projekt Euroklíč jako velká výzva

28.11.2008, 14:43   |  

V současné době se euroklíče pomalu stávají součástí našich životů, a tak je důležité informovat čtenáře o tom, jak se celý projekt rozvíjí a kdy budou moci lidé se zdravotním postižením tyto klíče dostávat a kde je budou moci používat.

Zatím je možné si euroklíč koupit. Každý občan se zdravotním postižením, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má trvalé bydliště na území ČR, si ho může pořídit na adrese: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,  Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Kontaktní osobou je slečna Andrea Brázdová, asistentka předsedy NRZP ČR, telefon: 266 753 421, fax: 266 753 420, e-mail: a.brazdova@nrzp.cz. Cena euroklíče je 357 Kč včetně DPH. Euroklíče lze také získat u Svazu TP v ČR na Karlínském náměstí 12 v Praze 8.

 

Euroklíč si může zakoupit každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to po vyplnění evidenční karty. V průběhu roku 2009 by se měly dotované euroklíče začít distribuovat zdarma. Projekt by měl probíhat ve Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Plzeňském a Zlínském kraji a postupně i v dalších regionech.

 

Projekt Euroklíč, který NRZP ČR realizuje na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy, si získal širokou podporu jak v podnikatelské sféře, tak u představitelů samosprávy a státní správy. Dnes na jeho realizaci participují dopravci, obchodní řetězce nebo distributoři paliv. Přes všechny objektivní ekonomické problémy nezapomínají ani na svou společenskou odpovědnost vůči lidem se zdravotním postižením. Dokonce v ryze komerční soutěži PETROLawards porazil Euroklíč všechny ostatní projekty nadnárodních petrolejářských firem a porotou složenou z odborníků a vysokoškolských pedagogů mu byl udělen titul Nejvýznamnější počin roku 2007 v kategorii vybavení čerpacích stanic. Nebývalé podpory se projektu dostalo také od akademické obce Metropolitní univerzity Praha i z řad umělců a sportovců. Herec Jan Potměšil a prvoligový hokejista se zkušeností z NHL Tomáš Zelenka se stali českými patrony projektu.

 

Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci projektu na území všech krajů. Euroklíč totiž už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. Projekt nabízí provozovatelům veřejně přístupných objektů jednotný koncept přístupnosti na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení, který má ambici být mezinárodní alternativou k individuálním, ne vždy zcela efektivním řešením.  

 

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). Tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem. Univerzální euroklíče pak k němu budou distribuovány prostřednictvím krajských kanceláří NRZP ČR, poraden v jednotlivých okresech, pracovišť Car clubu a Center pro zdravotně postižené, a to na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let. Senioři a lidé krátkodobě zdravotně indisponovaní si euroklíče zapůjčí přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, u informací, na vrátnici apod.).

 

V rámci projektu vznikne jednotná veřejně přístupná databáze. Účast v projektu Euroklíč zapojí každého partnera, který si nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení nainstalovat eurozámky, do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu, s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. V zahraničí má databáze významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu a významně přispěje i k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajích ČR. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér, a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení projektu Euroklíč zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení osobám, pro něž jsou určena, a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, bezdomovci, pouličními prostitutkami apod.).

 

Financování projektu je samozřejmě velmi složité. NRZP ČR se snaží zajistit finanční prostředky na nákup a distribuci euroklíčů a nákup a montáž eurozámků z evropských strukturálních fondů (ROP a OP LZZ), veřejných rozpočtů, nadačních, sponzorských a jiných zdrojů.

Projekt je připravován již téměř dva roky. Nejprve se do něj zapojil Středočeský kraj, kde už je hotová přípravná fáze a byla podána projektová žádost na čerpání finančních prostředků z ROP na realizaci investičních aktivit projektu. Díky vstřícnému přístupu představitelů Karlovarského, Pardubického, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Plzeňského, Olomouckého a Zlínského kraje je aktuálně společným úkolem přípravná fáze projektu v těchto oblastech.

 

Aktivity přípravné fáze projektu Euroklíč jsou poměrně rozsáhlé, protože se dotýkají velkého počtu lidí a subjektů. Jsou to především tyto činnosti - vstupní informační kampaň mezi uživateli euroklíče a provozovateli veřejně přístupných objektů, analýza potřeb mezi osobami se sníženou schopností pohybu, analýza míst (umístění eurozámků a jejich počet) ve veřejně přístupných budovách, příprava metodiky pro distribuci a zapůjčování euroklíčů cílovým skupinám a konečně vlastní vypracování projektových žádostí.

 

Významnými partnery projektu Euroklíč jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (členské obchodní společnosti Ahold - Hypernova, Baumax, Globus, Kaufland, Tesco), Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (členské obchodní společnosti Agip, Benzina, OMV, Čepro, Pap Oil, Vena trade), Společenství čerpacích stanic PHM ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, řada zdravotních, sociálních, církevních, charitativních, kulturních a sportovních zařízení. Projekt také podpořila řada osobností, institucí a společností (např. Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Vitalitas pojišťovna, Student agency a další dopravci).

 

Účastníkem projektu může být každý provozovatel veřejně přístupného objektu. Na požádání je NRZP ČR připravena obratem zaslat přihlašovací formuláře Příslib o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ a Přílohu k příslibu o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ. Chce-li být účastník propagován na prezentačních materiálech projektu Euroklíč, je nutné elektronicky zaslat podklady v tiskovém rozlišení, a to foto představitele, logo a text o účasti v projektu. O partnerech a účastnících projektu NRZP ČR a EIPUR adekvátním způsobem informují veřejnost v prezentačních tiskovinách, na internetových stránkách, při tiskových konferencích či jiným dohodnutým způsobem. O mediálním partnerství za účelem veřejné prezentace projektu se vyjednává také s významnými sdělovacími prostředky. Další informace jsou k dispozici na stránkách www.euroklic.cz.