Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Výsledek námitky.

Autor Kamil
Předmět Výsledek námitky.
Dotaz Vážený pane Kráso, moc děkuji za Vaše přešlé odpovědi týkající se mého posudku o invaliditě. Vzhledem k tomu, že děj pokročil, poprosím Vás o Váš názor k námitkovému posudku o invaliditě. Shrnu předešlý děj. Na konci roku 2016 dvě operace krku pro zhoubný nádor, jizva cca 45 stehů. 10 měsíců prac. neschopnost, potom hned výpověď ze zdrav. důvodů. Od té doby stále na ÚP, nemožnost získat adekvátní zaměstnání, postižená ruka, chronické bolesti, apod. Jsem vyučený zámečník, tedy práce v mém oboru vyloučena i jakákoli fyzická práce. V červnu 2018 status OZZ na trvalo. V prosinci 2018 žádost o ID, v lednu jsem obdržel posudek o invaliditě, který místo rakoviny, posuzoval postiženou ruku za 20% a bez jakékoli zmínky o možném navýšení 10% za další zdravotní obtíže a za nemožnost již vykonávat svou profesi. Podána námitka a dnes přišel výsledek. V novém posudku o invaliditě už se tedy posuzuje rakovina, jak jsem v námitce navrhoval já. Ale dle kapitoly II, odd. A, položka 1b, místo mnou navrhované položky 1c. Cituji posudkový závěr: Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu je stav po odstranění příušní žlázy vlevo s blokovou krční disekcí vlevo pro karcinom (T1N0M0 st. I.) 9 a 10/2016, bez následné onkologické léčby, s lehkou lézí marginální větve lícního nervu vlevo, s neuralgiemi v operované oblasti, stav stabilizovaný, bez známek recidivy onkologického onemocnění, funkční postižení lehké. Míru poklesu prac. schopnosti hodnotím dle kapitoly II, odd. A, položka 1b) s přihlédnutím k terminálně omezené hybnosti v levém rameni, dělnické profesi horní hranicí z daného rozmezí (15-25%), tj. 25%. Lékařem odd. LPS hodnoceno dle kapitoly XV, odd. B, pol. 3b) 20%. Změna rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu a s tím související posouzení dle jiné kapitoly nemá vliv na celkový výsledek posudkového hodnocení. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdrav. postižení uvedené v kapitole II., odd. A, položce 1b přílohy č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 25%. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se ve smyslu §3 citované vyhlášky nemění. Zdravotní postižení není takového stupně závažnosti a rozsahu, aby odůvodňovalo hodnocení dle položky 1c,d,e) kap. II, odd. A, přílohy k vyhlášce 359/2009 Sb., protože se nejedná o onkologické onemocnění v aktivní léčbě, nebo do šesti měsíců po jejím ukončení, onemocnění recidivující, generalizované, způsobující závažné funkční poruchy. Konec citace. Teď bych Vás požádal o reakci na mé dotazy, děkuji. To možné 10% navýšení, za další zdrav. potíže a nemožnost vykonávat svou profesi, je už obsaženo v těch výsledných 25% nebo to zase nemám přiznáno? A ten poslední odstavec se mi zdá taky docela podezřelý. Já žádal o uznání položky 1c), tak nevím proč tam jsou uváděny i ty zbylé d) e)? Asi proto, že by tam potom nešlo našroubovat použité zdůvodnění. Cituji: protože se nejedná o onko. onemocnění v aktivní léčbě, nebo do šesti měsíců po jejím ukončení, onemocnění recidivující, generalizované, způsobující závažné funkční poruchy. Konec citace. Toto zdůvodnění se týká de facto pouze položek d) e). Jediná podobnost je těch šest měsíců, ale to je také z popisu položky 1e, tedy invalidity III. stupně. V mnou požadované položce 1c je uvedeno: stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onko. léčby. Takže ne do, ale po. A navíc to má i jiný kontext, takže ten rozdíl není jenom mezi tím do a po. A tedy zdůvodňovat tímto souhrn uvedených položek 1c) d) e) je silně zavádějící, protože význam věty s šesti měsíci v položce 1c je zcela jiný, než v položce 1e. Takže paní doktorka mi vlastně zdůvodnila, proč nemám nárok na položku 1c tím, že uvedla argumenty týkající se výhradně položek 1d) a 1e). Mohu Vás tedy pane Kráso požádat o Váš názor na ty mé laické výhrady a případně, jestli má cenu zkoušet podávat správní žalobu? Děkuji.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Kamile,

domnívám se, že Ve Vašem případě stojí za to, abyste podal námitku, a to ze dvou důvodů. Jednak je to záměna písm. c) zas písm. b) kapitoly II......... Za druhé by posudkový lékař měl vzít v úvahu, že se nemůžete vrátit do své profese a mohl navýšit miru invalidity o 10 % bodů. Je jistě, že Vaše onemocnění má velké důsledky na možnost získání jiného zaměstnání.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása