Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zamítnutí námitky a odebrán i ČID. I .stupeň

Autor Fialová Narcisa
Předmět zamítnutí námitky a odebrán i ČID. I .stupeň
Dotaz

Dobrý den pane Krása..

opět jsem zde s dotazem. Dnes tj. 10.11.2011 jsem byla na posudkové komisi v Olomouci kde jsem byla pozvána na základě mé námitky kterou jsem podala během října 2011 po odebrání mého PID III. stupně který mi byl odebrán letos v srpnu a byl mi snížen na I.stupeň ČID.

Dnes jsem neuspěla, posudková lékařka mi sdělila že mi odebírají i ten ČID I.stupeň. Dali mi podepsat jen nějaký papír o jednání , že do 14dnů příjde zřejmě zápis z dneška tedy posudek a do 3 týdnů příjde rozhodnutí z Prahy.

Jen nevím zda tam bude uvedeno vše co  posudková lékařka mi dnes sdělila, zejména to, že už nikdy nemohu vykonávat práci kterou jsem dělala, že nemohu pracovat v provozu kde bude zátěž na páteř, že bolesti které mám a potíže že s němi musím už počítat na trvalo apod. Že si mám hledat práci kde mohu průběžně stát, sedět chodit.  Opravdu zajímá mě zda tohle tam bude někde uvedeno, protože mám dojem že papír který mě dali k podpisu nic takového neobsahoval. V tom stresu jsem jen zaregistrovala něco uvedeno že omezení o 20%.  Ani nemám žádnou kopii. Řekly že mi to příjde domů.

Jak tedy mohla rozhodnout o odebrání úplně důchodu, když jsem po stabilizační isthmické spondylolistéze L5/S1 bederní páteře kde mám 4 šrouby, a kdy mě neustále záda bolí, při delším sezení, stání, chůzi apod. nedokážu se pořádně ohýbat. V lékařských záznamech které měla k dispozici bylo jasně napsáno od mého neurochirurga,  : nezatěžování páteře, žádně strnulé pohyby, žádné prudké pohyby, apod.  Dále je tam uvedeno že je zvažováno odstranění instrumentária (tedy šroubů) ale že zatím posečkáme s extrakcí instrumentária. Nyní v srpnu zatím nedoporučil operaci, něboť se mu zatím zhojení a srůst nezdál v pořádku. Je tam dále uvedeno : degenerace plotýnek L3/4 a L4/5, porucha statodynamiky LSp blokádami SI skl.

Zajímá mě kde mám nají práci při které nezatížím páteř, pracovala jsem vždy jen ve výrobní sféře. Tedy stání na místě několik hodin, nebo sezení. Práci kterou paní doktorka popsala se týká zřejmě jen lidí kteří mají doktorský titul. Já bohužel do této skupiny nepatřím. Po dnešku budu patřit do sociálně slabších.

Neboť nebudu mít žádný příjem, pouze dva měsíce ještě podpora která mi nepokryje ani nájem bytu ve kterém žiji sama a jsem samoživitelka.

Tak se ptám na další postup, co mohu nyní ještě dělat? Kam se mám obrátit, o co mám nárok žádat abych mohla od ledna ještě vůbec mít šanci na život?

Mám ještě nějakou vůbec šanci nějak prokázat posudkovým lékařům že opravdu mám neustále bolesti při jakékoliv námaze ať  už se jedná o běžné domácí práce a neumím si představit že v této době najdu práci o které básnila paní posudková lékařka.

Děkuji za odpověď. Moc se omlouvám pokud bude můj dotaz velmi obsáhlý a chaotický, ale opravdu jsem nyní ve velmi špatné psychické situaci.

 

Fialová

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Fialová,

doporučuji Vám okamžitě se přihlásit na ÚP jako uchazečka o zaměstnání. Dále Vám doporučuji požádat o dávku hmotné nouze a o příspěvek na bydlení a dále, jakmile dostanete rozhodnutí, tak Vám doporučuji podat správní žalobu ke Krajskému soudu, příslušného Vašemu bydlišti. U správní žaloby se neplatí poplatky, ani Vás nemusí zastupovat advokát. Posílám Vám kopii vzoru správní žaloby. Teď musíte aktivně pracovat na své obhajobě.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9